REKLAMA
REKLAMA

Portfel techniczny

Mocne otwarcie roku techników. W styczniu zarobili 12,8 proc.

Wszystkie spółki wchodzące w skład pierwszego tegorocznego zestawienia przyniosły dodatnie stopy zwrotu. Najlepszy typ dał zarobić aż 34 proc. Na luty eksperci wytypowali siedem spółek. Jedna otrzymała dwa głosy.
Foto: AFP

Miesiąc temu zwracałem w tym miejscu uwagę, że styczniowy portfel ma historycznie skromny skład. Znalazło się w nim bowiem tylko pięć spółek. To nie przeszkodziło jednak w tym, by skorzystać na efekcie stycznia. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że z owego efektu udało się wycisnąć więcej, niż było możliwe. O ile bowiem portfel zarobił 12,8 proc., o tyle WIG tylko 3,7 proc.

Skromny, ale mocny skład

Styczniowa piątka była następująca: CD Projekt, 11 bit studios, PGNiG, Amica i Lotos. Dwie pierwsze spółki dały zarobić najwięcej, odpowiednio 34 proc. i 12,3 proc. Wygląda więc na to, że producenci gier, przynajmniej na razie, wrócili do łask inwestorów. Pozostała trójka także dała sowite stopy zwrotu, wynoszące odpowiednio: 9,1 proc., 6,1 proc. oraz 2,3 proc. Przy 100-proc. skuteczności i wysokich wynikach trudno było nie pokonać rynku. Technicy zaczęli więc rok z wysokiego C. Już po pierwszym miesiącu mają nad szerokim rynkiem przewagę 9,1 pkt proc. To ładna zaliczka przed kolejnymi miesiącami.

Lutowe rozdanie

W typowaniu spółek na luty udział wzięło ośmioro analityków technicznych. Dwoje wskazało tę samą spółkę – Energę, więc otrzymuje ona 25-proc. wagę, a pozostałe mają po 12,5 proc. Datą bazową dla nowego zestawienia jest 30 stycznia. Ceny zamknięcia z tej sesji będą stanowić punkt odniesienia przy obliczaniu stóp zwrotu z poszczególnych akcji oraz WIG, do którego się porównujemy.

Dywersyfikacja portfela

Dokładny skład lutowego portfela widać poniżej. Już na pierwszy rzut oka można dostrzec, że zestawienie jest zrównoważone pod względem kapitalizacji spółek. Dwie reprezentują WIG20 (Energa, PGE), dwie mWIG40 (Grupa Azoty, Wawel), dwie sWIG80 (Elemental Holding, Ten Square Games), a jedna nie wchodzi w skład żadnego indeksu (ZA Puławy). Na podstawie tego składu można wysnuć wniosek, że technicy coraz przychylniej spoglądają na tzw. drugą i trzecią linię warszawskiego parkietu. I w zasadzie nie ma się czemu dziwić. Indeks mWIG40 miewał w styczniu sesje lepsze niż WIG20. Poza tym indeks zaatakował opór 4100 pkt. Wprawdzie sWIG80 wciąż ma najsłabszą sytuację techniczną, ale na plus należy mu zapisać to, że utrzymuje się nad 50-sesyjną średnią kroczącą i poziomem 11 000 pkt. Styczniowa zwyżka przyniosła znaczną poprawę sytuacji na wykresach indeksów, a co za tym idzie – na wykresach spółek. Zwracał na to uwagę Krzysztof Borowski, prof. SGH, w styczniowym przeglądzie technicznym, który cyklicznie przeprowadzamy w Parkiet TV. Na potrzeby programu wytypował dziesięć spółek, dodając przy tym 40 kolejnych, które jego zdaniem mają atrakcyjne układy kresek. Ta mnogość atrakcyjnych wykresów sprawia, że po prostu jest w czym wybierać.

Dywersyfikacja branżowa

Pod względem sektorowym widać w lutowym zestawieniu pewną koncentrację. Otóż mamy w nim po dwóch przedstawicieli branży energetycznej (w tym wskazana dwa razy Energa) oraz chemicznej. Analitycy stawiają więc na sektory, które ostatnio radziły sobie bardzo dobrze. WIG-energia wzrósł w styczniu o prawie 14 proc., a WIG-chemia o 18 proc.

Ponadto w zestawieniu znalazł się jeden przedstawiciel branży gamingowej, czyli Ten Square Games. Wielu inwestorów oczekuje, że ostatnia zwyżka CD Projektu to zapowiedź, że cała branża wraca na właściwe, bycze tory. Ostatnie dwie firmy w lutowym zestawieniu reprezentują branże spożywczą i recyklingu.

Dywersyfikacja techniczna

Patrząc na lutowy skład przez pryzmat analizy technicznej, widać wyraźnie dominację spółek, które są w fazie zmiany długoterminowego trendu spadkowego na wzrostowy. Notowania i wskaźniki wykazują pewne symptomy przesilenia. Są to m.in. nowe lokalne maksima, przełamanie linii trendu spadkowego, wyjście górą z kanału, budowa układu harmonicznego ABCD, siła relatywna, formacja złotego krzyża, a także sygnały kupna na oscylatorach i wskaźnikach typu MACD i ADX. W niektórych przypadkach wystąpiła kumulacja sygnałów, co wzmacnia pozytywną wymowę AT (patrz opisy poniżej). Jeśli techniczna intuicja ekspertów okaże się w lutym równie dobra jak w styczniu, to możemy liczyć na powiększenie wypracowanej już przewagi nad WIG.

Ośmioro techników typuje siedem spółek do lutowego portfela akcji

Michał Krajczewski

BM BGŻ BNP Paribas

Wawel

Kurs akcji producenta słodyczy po wyraźnych spadkach w pierwszej połowie 2018 r. w drugiej połowie roku przeszedł do konsolidacji, budując dużą formację spodka. Formacja ta powstała przy długoterminowym poziomie wsparcia w okolicach 800 zł, gdzie zatrzymywały się spadki z lat 2014 i 2016 r. Po grudniowej próbie wybicia i następującym po tym cofnięciu, notowania pod koniec stycznia pokonały dotychczasowe maksima, co jest sygnałem do zmiany trendu w średnim terminie na wzrostowy. Opisaną tendencję potwierdzają również sygnały kupna widoczne na MACD, zarówno w ujęciu dziennym, jak i tygodniowym. Wawel ma więc otwartą drogę do wzrostu w kierunku 1000 zł (wsparcie z lutego 2018 r. oraz opór z września 2017 r.). Zanegowaniem opisanej sytuacji będzie spadek poniżej grudniowego maksimum przy 870 zł.

Paweł Danielewicz

Santander BM

Energa

Cena akcji dotarła nie tak dawno do bardzo charakterystycznego oporu technicznego: 10,08–10,12 zł, wyznaczonego na bazie aż trzech kluczowych zniesień wewnętrznych Fibonacciego (między innymi 38,2 proc.). Wcześniej doszło do wybicia górnej linii spadkowego kanału, która następnie zaczęła pełnić rolę wsparcia (zasada zmiany biegunów). Biorąc pod uwagę kształtujący się na wykresie układ harmoniczny ABCD, obóz byków ma szansę na realizację scenariusza zakładającego dalszy wzrost. Warunkiem jest jednak konieczność trwałego wybicia eksponowanej przed momentem bariery podażowej: 10,08–10,12 zł. Urzeczywistnienie się ww. sekwencji zdarzeń to duże prawdopodobieństwo dotarcia waloru w okolicę pułapu cenowego 11,29 zł (kolejny, bardzo silny opór techniczny). Negatywnie należałoby natomiast odnieść się do kwestii przełamania najbliższego, liczącego się wsparcia: 9,48 zł. Taka okoliczność mogłaby niestety stać się bodźcem inspirującym podaż do wywierania jeszcze większej presji.

Agata Filipowicz-Rybicka

BM Alior Banku

Energa

Od czwartego kwartału zeszłego roku kurs akcji pozostaje w kanale wzrostowym. Ruch w ostatnich dniach przyniósł z jednej strony wyznaczenie nowego lokalnego maksimum na poziomie 10,15 zł, ale jednocześnie przełamanie istotnego oporu w postaci prawie dwuletniej linii trendu spadkowego. Utrzymanie powyższego wybicia z technicznego punktu widzenia daje potencjał utrzymania północnego kierunku. Powyższy scenariusz wspiera również obraz wskaźnikowy. MACD przeszedł na dodatnią stronę skali i po korekcie z początku roku obszar ten nie został przełamany, co wpisuje się w roczny wzrostowy trend wskaźnika. Ostatnie sesje przyniosły również korzystny układ na ADX, gdzie linia kierunkowa DI+ wybiła się ponad DI-. Najbliższym wsparciem pozostaje przełamana linia trendu spadkowego, a następnie dołek z grudnia na poziomie 8,46 zł, poniżej którego podaż prawdopodobnie będzie skłonna przeprowadzić atak na dwuletnie minimum na 7,38 zł.

Bartosz Sawicki

TMS Brokers

Grupa Azoty

Kurs akcji od października stopniowo odrabia gigantyczną przecenę, w ramach której w rok i kilka tygodni walor przeceniono z 80 na 22 zł. Bazując na analizie siły relatywnej, można powiedzieć, że w ostatnich trzech miesiącach spółka przeszła drogę od kuli u nogi indeksu średnich spółek do roli jednego z liderów jego odbicia. Notowania charakteryzuje czytelna struktura coraz wyżej usytuowanych dołków i szczytów. Kurs respektuje linię trendu wzrostowego, a wykrystalizowanie się trwalszej tendencji zwyżkowej potwierdza przebieg najpopularniejszych oscylatorów i wskaźników obliczanych dla interwału tygodniowego (RSI, MACD, ADX DMI). Kamieniem milowym na drodze do dalszej zwyżki mogło być pokonanie strefy ekstremów z III kwartału 2018 r. – udało się to dopiero za trzecim razem. Katalizatorem dalszego wzrostu w kierunku dołków z 2016 r. (okolice 51,5 zł) i kolejnym symptomem zmiany długoterminowej tendencji byłoby wyjście ponad 200-sesyjną średnią ruchomą, która obecnie przebiega przy 38,95 zł.

Sobiesław Kozłowski

Noble Securities

ZA Puławy

Od końca 2016 r., gdy został ustanowiony historyczny szczyt 238,53 zł, kurs akcji jest w długoterminowym trendzie spadkowym. Osuwanie się notowań do końca 2017 r. było relatywnie stonowane i zostało przyspieszone w 2018 r. W krótkim terminie ocena techniczna wygląda na sprzyjającą stronie popytowej. Trwający od końca lipca 2018 r. kanał spadkowy, został na początku stycznia przełamany i po blisko 25-proc. wzroście notowania ustabilizowały się w rejonie 80 zł. Pokonanie lokalnego szczytu na 82 zł wydatnie wzmocniłoby stronę popytową i otworzyłoby przestrzeń do testu znaczącego psychologicznego oporu na 100 zł. Krótkoterminowym wsparciem jest rejon 73–75 zł, a następnie rejon 72–70 zł. Warto dodać, że wzrost obrotu na przełomie 2018/2019 r. wyraźnie uwiarygodnia fazę akumulacji oraz przejmowanie przez stronę popytową inicjatywy i oczekiwanie na impuls do próby wejścia na wyższe poziomy. Z analizy międzyrynkowej zdaje się, że spadek cen gazu i wzrost notowań Grupy Azoty jest sprzyjającym środowiskiem.

Krzysztof Borowski

SGH

PGE

Cena akcji zakończyła korektę po pierwszej fali spadkowej. Doszło do utworzenia krótkoterminowego trendu bocznego, zwężenia wstęgi Bollingera i wybicia w górę powyżej średniej ruchomej 200-sesyjnej. W układzie wykładniczych średnich 13- i 45-sesyjnych tworzy się właśnie złoty krzyż. Potwierdzeniem nowej fali aprecjacji cen jest zakręcająca w górę średnia ruchoma 13-sesyjna oraz sygnały kupna na wskaźnikach i oscylatorach: MACD stara się przełamać poziom zero (po wcześniejszym sygnale kupna w paśmie wyprzedania), Stochastic wolny wszedł do pasma neutralnego (po sygnale kupna), ROC przełamał poziom zero. Na DI(+) / DI(-) utrzymuje się wskazanie kupna przy zakręcającym w górę ADX (25 pkt). Wskaźniki wolumenowe sygnalizują napływ środków na rynek tego waloru – widoczny trend wzrostowy na Akumulacja/Dystrybucja oraz sygnał kupna na A/D Chaikina. Pozytywny obraz napływa także od wskaźników i oscylatorów w układzie tygodniowych: MACD powrócił do wskazania kupna (ponad linią zero).

Michał Pietrzyca

DM BOŚ

Ten Square Games

Podczas styczniowych sesji notowania akcji spółki gamingowej wybiły się powyżej silnego, średnioterminowego oporu 86,77 zł, który stanowi teraz bardzo ważny punkt zwrotny. Dzięki lokalnemu, pozytywnemu Price Action udało się wytrącić impet spadkowy na średniej EMA z 50 sesji. W ten sposób podaż utraciła wcześniej posiadaną przewagę nad popytem. Warto także zauważyć, że kurs akcji oscyluje w kanale zwyżkującym Pitchforka, oszacowanym na bazie poprzednich 100 sesji. Ważna strefa wsparcia dla tych walorów wypada przy 86,77–79,57 zł. Natomiast silny opór znajduje się na poziomie 119,51 zł. Ponadto wskaźnik DMI/ADX informuje o wstępujących zależnościach rynku byka. Niniejsze akcje mają za sobą silną korektę spadkową rzędu 46 procent, po zrealizowaniu której wskaźnik RSI schłodził się, pod koniec października 2018 r., do niskich 28–30 pkt. Aktualnie RSI pokazuje ok. 51 pkt, co oznacza, że kurs jest w stanie równowagi.

Przemysław Smoliński

DM PKO BP

Elemental Holding

Po silnej przecenie z początku 2018 r., będącej uwieńczeniem niemal trzyletniego trendu spadkowego, Elemental powoli odrabia straty. Połowa ubiegłego roku przyniosła silne odbicie, dające nadzieję na trwałe odwrócenie długoterminowej tendencji. A choć kolejne miesiące upłynęły pod znakiem niewielkich spadków, to jednak wydaje się, że korekta kończy się i ponownie powracają zwyżki. Elemental od dwóch sesji silnie bowiem zwyżkuje, tworząc na wykresie długie białe świece. Dodatkowo kurs przełamał krótkoterminowy opór na poziomie ostatnich lokalnych maksimów, potwierdzając przewagę popytu nad podażą. Biorąc pod uwagę zachowanie kursu zarówno w ciągu wcześniejszych miesięcy, jak i ostatnich sesji, można zatem oczekiwać dalszego wzrostu zainteresowania akcjami spółki.

Spółka miesiąca: CD Projekt wraca do wzrostowej formy

Producenta „Wiedźmina" wytypował do styczniowego portfela Sobiesław Kozłowski, ekspert Noble Securities. Licząc od 28 grudnia do 30 stycznia, akcje spółki podrożały o 34 proc. To najlepszy wynik w pierwszym tegorocznym portfelu i jeden z lepszych w całej historii typowań w ramach naszej inwestycyjnej symulacji. Sobiesław Kozłowski zwracał miesiąc temu uwagę, że CD Projekt wykazuje wzrostowe aspiracje. – Kurs akcji przełamuje trend spadkowy trwający od końca sierpnia 2018 r. poprzez budowę kanału wzrostowego trwającego od połowy listopada. Kolejne dołki na wyższym poziomie zdają się faworyzować popyt – przekonywał ekspert. Zwracał uwagę zarówno na poprawiający się układ wskaźników, jak i na czynniki zewnętrzne. – Rosnący STS potwierdza inicjatywę popytu... Międzyrynkowa analiza, w tym zachowanie DXY (globalnego indeksu USD), który przełamuje dołem trend wzrostowy trwający od marca 2018 r., zdaje się sprzyjać rynkom wschodzącym, w tym WIG20 i CDR – tłumaczył. Ponadto, co akurat trudno było przewidzieć, 23 stycznia Bloomberg informował, że Morgan Stanley zaczął wydawać rekomendację dla CD Projektu z ceną docelową 240 zł. PZ


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA