Medycyna i zdrowie

Urteste startuje z ofertą

Urteste opublikowało memorandum informacyjne i rozpoczyna publiczną ofertę akcji o wartości do 2,5 mln euro. Debiut na rynku NewConnect planowany jest w III kwartale br. Środki z publicznej emisji akcji spółka planuje przeznaczyć głównie na prace badawczo-rozwojowe, ochronę patentową testów oraz wyposażenie nowego laboratorium.
Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania z próbek moczu chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. - Rozwijana przez nas technologia polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Test Urteste przy reakcji z enzymem rozpada się na dwie części i powoduje zmianę intensywności barwy moczu, która świadczy o występowaniu nowotworu u pacjenta. W centrum zainteresowanie spółki znajduje się 15 testów onkologicznych, które znajdują się na różnych etapach opracowania i dotyczą ponad 90 proc. przypadków wszystkich chorób nowotworowych - wyjaśnia prof. Adam Lesner, pomysłodawca projektu i głównym badacz Urteste, który pełni w spółce rolę przewodniczącego rady naukowej.

Prowadzone przez spółkę prace badawczo-rozwojowe skoncentrowane są w trzech projektach. Najbardziej zaawansowanymi są Panuri (rak trzustki) oraz Easy-Test (rak prostaty). Celem pierwszego projektu jest opracowanie testu stosowanego w diagnostyce raka trzustki, zaś celem projektu Easy-Test jest opracowanie testu stosowanego w diagnostyce raka prostaty. Obecnie w ramach obud projektów prowadzone są eksperymenty medyczne, w którym uczestniczy odpowiednio 330 i 165 ochotników. Celem prowadzonych badań jest ocena czułości i swoistości testów oraz porównanie czułości i swoistości testów względem dostępnego na rynku markera CA19-9 u pacjentów z rakiem trzustki oraz markera PSA u pacjentów z rakiem prostaty. Celem trzeciego projektu - Finder (13 celów diagnostycznych) - jest opracowanie testów diagnostycznych dla 13 typów nowotworów takich jak: rak nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, białaczka, chłoniak, glejak. - Rynek testów w obszarze chorób onkologicznych, na którym jesteśmy obecni jest bardzo atrakcyjny. Według analityków wartość globalnego rynku biomarkerów nowotworowych w najbliższych latach będzie rosła średniorocznie o kilkanaście procent. Potwierdzają to również liczone w miliardach dolarów transakcje przejęć podobnych do naszej technologii, które wydarzyły się w 2020 r. i w latach ubiegłych. Naszym celem jest opracowanie taniej, nieinwazyjnej oraz prostej w interpretacji technologii o wysokich parametrach czułości i swoistości. Dotychczasowe badania wskazują, że jesteśmy na dobrej drodze do opracowania technologii spełniającej te kryteria – wyjaśnia Grzegorz Stefański, prezes Urteste.

Przyjęty przez Urteste model biznesowy zakłada sprzedaż technologii lub udzielenie wyłącznej licencji dużemu międzynarodowemu graczowi rynkowemu.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych potrwają od24 czerwca do 2 lipca.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.