REKLAMA
REKLAMA

Medycyna i zdrowie

Historyczny kwartał Synektiku

W IV kwartale 2018 r. przychody spółki wzrosły o 94 proc. względem IV kwartału 2017 r. EBITDA zwiększyła się o 153 proc., a zysk o 171 proc.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Skonsolidowane przychody Synektiku w IV kwartale wyniosły 66 mln zł przy 11,9 mln zł EBITDA. Zysk netto wyniósł 8,4 mln zł – to najwyższy wynik w giełdowej historii spółki. W całym 2018 r. przychody ze sprzedaży doszły do 108,4 mln zł i były wyższe o 72 proc. względem roku poprzedniego. EBITDA w ostatnich czterech kwartałach to 14,5 mln zł (o 83 proc. więcej niż w 2017 r.).

- Mamy za sobą pod wieloma względami najlepszy w historii grupy Synektik kwartał i rok kalendarzowy. Osiągnięte wyniki finansowe i operacyjne stanowią najlepsze potwierdzenie słuszności realizowanej strategii rozwoju oraz obiecujących perspektyw dla dalszego dynamicznego wzrostu firmy. W ostatnich dwóch latach istotnie wzmocniliśmy potencjał biznesowy spółki, inwestując w rozwój mocy produkcyjnych i ofertę radiofarmaceutyków. Jak również poszerzając grono strategicznych partnerów grupy, których sprzęt medyczny oferujemy na polskim rynku. Dziś zbieramy pierwsze owoce wykonanej pracy - komentuje prezes Cezary Kozanecki.

Kluczowy dla wyników był wzrost dostaw sprzętu medycznego oraz dobra koniunktura na rynku. W ostatnim kwartale spółka dostarczyła system „da Vinci" do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, Wojewódzkiego Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckeigo w Białymstoku oraz warszawskiego szpitala Medicover.

– Ekspansja na rynku sprzętu terapeutycznego ma istotne znaczenie zarówno dla bieżących, jak i przyszłych wyników grupy. Dywersyfikacja produktów już dziś owocuje wzrostem przychodów i marż, a w dłuższym okresie pozwoli nam generować dodatkowe, istotne dochody z dostaw zużywalnych instrumentów niezbędnych do korzystania ze sprzętu terapeutycznego - dodaje Kozanecki.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA