Medycyna i zdrowie

Synektik: Najbliższe kwartały również będą dobre

W IV kwartale 2017 r. Synektik zajmujący się dystrybucją sprzętu medycznego oraz produkcją radiofarmaceutyków zanotował 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Tym samym był to najlepszy okres od IV kwartału 2013 r., gdy czysty zysk wyniósł 4,5 mln zł. Co przyniesie 2018 r.?
Foto: materiały prasowe

– Dotacje unijne na sprzęt medyczny i rozwiązania informatyczne płyną o wiele większym strumieniem, niż to było w poprzednich latach. Powinno to być widoczne również w kolejnych kwartałach – ocenia Dariusz Korecki, wiceprezes Synektika. – Od 2016 r. skutecznie udaje się nam też poprawiać rentowność działalności operacyjnej dzięki systematycznemu zwiększaniu udziału wysokomarżowych produktów własnych zgodnie z celami strategii rozwoju na lata 2017–2021. Jednocześnie skupiamy się na dywersyfikacji struktury produktów, jeżeli chodzi o obszar diagnostyki obrazowej, oraz wejściu w nowe obszary innowacyjnych technologii medycznych dotyczących głównie terapii onkologicznych – dodaje.

Jednym z celów założonych w strategii jest średnioroczny wzrost przychodów o 30 proc. – Już w 2017 r. ten cel udało się niemal osiągnąć. Myślę, że długoterminowo zakładany wzrost przychodów jest realny do osiągnięcia i spodziewam się, że w kolejnych kwartałach będzie widoczna poprawa zarówno przychodów, jak i wyników finansowych – mówi.

Spółka jest obecnie w wydłużonym roku finansowym, który skończy się 30 września 2018 r. W 2016 r. akcjonariusze podjęli uchwałę, by zmienić rok finansowy tak, by rozpoczynał się 1 października i kończył 30 września. – Dla nas IV kwartał roku kalendarzowego jest z reguły najlepszy, dlatego inwestorom zawsze lepiej ocenić perspektywy całego roku finansowego na podstawie okresu, który generuje zazwyczaj największy udział w strukturze sprzedaży, niż czekać na ostatni kwartał. Ma to też duże znaczenie ze względu na planowanie strategiczne – wyjaśnia wiceprezes. Po raz pierwszy Synektik prawdopodobnie podzieli się zyskiem wypracowanym w roku finansowym 2017/2018. – Oczekujemy, że z uwzględnieniem dziewięciu miesięcy 2018 r. zysk wydłużonego roku finansowego 2017/2018 (21 miesięcy) istotnie się zwiększy. Za wcześnie jeszcze, by mówić, jaką część zysku netto spółka będzie chciała przeznaczyć na dywidendę – kwituje Korecki.

Notowania akcji na stronie: http://www.parkiet.com/spolka/synektik

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.