Medycyna i zdrowie

Czy OFE lubią biotechnologię?

W 2017 r. otwarte fundusze emerytalne zwiększały zaangażowanie w akcjonariatach większości spółek biotechnologicznych i telemedycznych. Ulubieńcem zarządzających wciąż jest Medicalgorithmics.
Foto: Adobestock

Akcje spółek biotechnologicznych w ostatnich kwartałach cieszyły się sporym zainteresowaniem inwestorów. Przykładowo w ciągu 12 miesięcy walory Selvity podrożały o 87 proc., a Mabionu o 48 proc. W 2017 r. OFE zwiększyły swoje zaangażowanie w większości spółek z tej branży. Które firmy są ulubieńcami zarządzających otwartymi funduszami emerytalnymi?

Popyt na akcje producentów leków

W 2017 r. dużym wzięciem OFE cieszyły się akcje Mabionu pracującego nad lekiem biopodobnym do MabThery. Najwięcej w tym okresie, bo prawie 644 tys., akcji kupił OFE Nationale-Nederlanden. Wcześniej fundusz ten nie miał żadnych akcji spółki. Najwięcej walorów Mabionu ma jednak OFE Generali. Na koniec 2017 r. to OFE posiadało blisko 1,5 mln akcji spółki, o 373 tys. akcji więcej niż na koniec 2016 r. Tym samym akcje Mabionu stanowiły 2,3 proc. całego portfela funduszu. Niespełna 95 tys. akcji miał też OFE MetLife. Wszystkie OFE posiadały łącznie 18,7 proc. akcji Mabionu.

Foto: PARKIET

Zarządzający z OFE Generali cenią sobie też akcje Celon Pharmy. W 2017 r. fundusz kupił bowiem ponad 3 mln walorów spółki produkującej generyki i pracującej nad nowymi lekami. Zaangażowanie w akcjonariacie zmniejszyły natomiast OFE Aviva BZ WBK (sprzedał 923 tys. akcji), OFE MetLife (290 tys. akcji) oraz OFE PZU (65 tys. akcji). Łączne zaangażowanie OFE w akcjonariacie na koniec 2017 r. wynosiło 18,7 proc.

W analizowanym okresie akcje Selvity dokupiły jedynie OFE Nationale-Nederlanden, który nabył 585 tys. papierów. Pozostałe OFE (OFE Aegon, OFE Pekao, OFE PZU, OFE Aviva BZ WBK) posiadające akcje biotechnologicznej spółki nie zmieniły stanu posiadania. Wszystkie OFE miały łącznie 12,2 proc. wszystkich akcji Selvity.

O ile w przypadku Mabionu, Selvity i Celon Pharmy udziały OFE w akcjonariatach tych firm były znaczące, o tyle zupełnie inaczej jest w przypadku Biotonu oraz Biomedu-Lublin. Na koniec 2017 r. akcje producenta insuliny miał jedynie OFE Pocztylion. Fundusz posiadał zaledwie 168 tys. akcji, stanowiących 0,2 proc. w akcjonariacie Biotonu. OFE nie posiadały z kolei żadnych akcji Biomedu-Lublin. W 2017 r. OFE Allianz sprzedał wszystkie posiadane akcje (blisko 1,7 mln).

Telemedycyna w modzie

W 2017 r. dużym wzięciem cieszyły się papiery telemedycznej spółki Medicalgorithmics. W analizowanym okresie 6 z 11 OFE, które posiadały akcje spółki, zwiększyły swoje zaangażowanie. Najwięcej walorów dokupiły PZU OFE (97 tys.), OFE AXA (60 tys.) oraz OFE Nationale-Nederlanden (40 tys.). Żaden z funduszy nie sprzedał walorów. Na koniec 2017 r. łączny udział OFE w akcjonariacie Medicalgorithmics wynosił 33,5 proc. – najwięcej spośród biotechnologicznych i telemedycznych spółek notowanych na GPW. Akcje Brastera posiadającego system do domowej diagnostyki raka piersi na koniec ubiegłego roku miały jedynie OFE PZU (790 tys.) oraz OFE Aviva BZ WBK (897 tys.). Pierwszy z funduszy w 2017 r. dokupił 480 tys. akcji spółki, drugi zaś na koniec 2016 r. nie posiadał jej walorów. Łączne udziały tych dwóch OFE w akcjonariacie Brastera wynosiły 18,4 proc.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły