Podaż akcji z OFE

Fundusze emerytalne preferowały w styczniu akcje zagraniczne przed polskimi.

Podaż polskich akcji z OFE

Fundusze emerytalne preferowały w styczniu akcje zagraniczne przed polskimi.