Medycyna i zdrowie

Braster wchodzi na nowe rynki

Inter Business 91, bułgarski dystrybutor urządzeń medycznych produkowanych przez Brastera wraz z pakietami badań, rozszerzy sprzedaż o Macedonię Północną i Austrię.

- Rozszerzenie współpracy z dystrybutorem na kolejne rynki jest efektem dobrych dotychczasowych wyników sprzedaży osiąganych przez dystrybutora na rynku bułgarskim. Z uwagi na to, że urządzenia emitenta posiadają już obecnie stosowne rejestracje w Macedonii Północnej i Austrii, spółka ocenia, iż rozszerzenie współpracy z dotychczasowym dystrybutorem na nowe rynki będzie miało wpływ na przyszłe wyniki finansowe spółki – wyjaśnia Braster w komunikacie.

Strony wyraziły także chęć rozszerzenia współpracy w przyszłości również na inne kraje bałkańskie, przy czym z uwagi na to, że będzie to wymagało odrębnych uzgodnień, spółka w przypadku ich dokonania poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Spółka podała także, że na wszystkich wymienionych rynkach oferowane będą urządzenia "Braster Pro", a ich sprzedaż odbywać się będzie w modelu biznesowym nakierowanym na współpracę ze środowiskiem medycznym. - Umowa z dystrybutorem ma charakter ramowy, a sprzedaż urządzeń odbywa się na podstawie składanych przez dystrybutora jednostkowych zamówień, przy czym umowa nie nakłada na dystrybutora obowiązku zakupu produktów ani nie określa wymaganej minimalnej ich ilości. Strony przyjmują okresowo harmonogramy określające cele sprzedażowe na kolejne okresy współpracy. Dystrybutor prowadzi również działania marketingowe i public relations związane z produktem, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami ze spółką – poinformowano.

W trakcie czwartkowej sesji notowania akcji Bratera poszybowały w górę o ponad 28 proc.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.