REKLAMA
REKLAMA

Medicalgorithmics

Medicalgorithmics ma zgodę na emisję akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki telemedycznej wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji do 721 303 akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru.

Marek Dziubiński, prezes Medicalgorithmics

Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez zarząd z uwzględnieniem efektów budowy księgi popytu, przy czym cena nie może być niższa od pomniejszonej o 10 proc. średniej ceny rynkowej z miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu.

-Środki pozyskane z emisji akcji serii G pozwolą nam na kontynuację zmiany modelu biznesowego w USA. Działania, które od kilku miesięcy prowadzimy w tym obszarze – min. zatrudnienie Petera Pellerito na stanowisku prezesa Medi-Lynx i całkowita przebudowa modelu oraz zespołu sprzedażowego, zaczynają przynosić oczekiwane efekty – powiedział Marek Dziubiński, prezes zarządu Medicalgorithmics. - Od września obserwujemy odwrócenie negatywnego trendu i systematyczny wzrost liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG oraz wzrost liczby wniosków o płatności w przeliczeniu na dni robocze. Złożenie wniosku o płatność w praktyce ma miejsce kilka tygodni po rozpoczęciu sesji monitoringu, jesteśmy zatem przekonani, że kolejne raporty miesięczne będą coraz lepiej odzwierciedlać ten pozytywny efekt – podkreślił.

Środki pozyskane w drodze podwyższenia kapitału mają umożliwić spółce dalszy rozwój technologii i sprzedaży międzynarodowej. Poza USA koncentruje się obecnie na takich rynkach, jak Kanada, Skandynawia czy szeroko pojęta Europa Zachodnia.

Akcjonariusze, którzy na dzień rejestracji na NWZ (22 grudnia 2019) posiadali akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,5 proc. ogólnej liczby głosów, będą mieć pierwszeństwo w objęciu akcji serii G w liczbie odpowiadającej iloczynowi stosunku liczby akcji spółki posiadanych na dzień pierwszeństwa do liczby wszystkich istniejących akcji spółki w tym dniu oraz określonej przez zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji serii G.

Na wtorkowej sesji walor Medicalgorithmics kosztował 16,98 zł. Od początku 2019 r. akcje spółki staniały blisko o 50 proc. Kapitalizacja przekracza 61,3 mln zł.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA