REKLAMA
REKLAMA

Lokaty

Lokaty na 6 miesięcy. TOP 10 na wrzesień 2019 r.

W zestawieniu najlepiej oprocentowanych lokat półrocznych z wkładem w wysokości 10 tys. zł dominują depozyty dedykowane wpłatom nowych środków. Tego typu produkty to idealne rozwiązanie, by ponownie móc zarobić przyzwoite odsetki, jeśli w danym banku skorzystało się już z oferty przeznaczonej dla nowych klientów.
Foto: Fotolia

Najwyższą pozycję w naszym rankingu zajmuje Nest Bank z Nest Lokatą Witaj. 4 proc. w skali roku, to oprocentowanie, które nie jest osiągalne na ten moment w żadnym innym banku. Oferta jest jednak warunkowa - dotyczy klientów, którzy zakładają konto i deklarują regularne wpływy pensji na ROR (min. 1 tys. zł osoby fizyczne i min. 6 tys. zł oraz dodatkowe zobowiązanie wykonywania przelewów do ZUS i US – klienci biznesowi). Depozyt w kwocie od 1 tys. zł do 10 tys. zł można założyć tylko jeden raz. Toyota Bank na Lokacie Sprint płaci oszczędzającym 2,4 proc. w skali roku. Oferta adresowana jest do klientów z kontem, którzy dysponują kwotą od 3 tys. do 18 tys. zł. Maksymalna liczba lokat jaką może założyć jedna osoba wynosi dziesięć.

Idea Bank ściął z 2,4 proc. do 2,2 proc. w skali roku oprocentowanie lokaty przeznaczonej na nowe środki. Można ich wpłacić od 500 zł do 1 mln zł, a saldo tych środków bank wylicza jako nadwyżkę ponad saldo wszystkich środków posiadanych przez klienta na rachunkach w Idea Banku, liczonych na koniec dwudziestego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpiła wpłata kapitału na rachunek Lokaty Na Nowe Środki Plus. Z oferty skorzystać mogą tylko posiadacze konta indywidualnego w Idea Banku. Nieco mniej, bo 2,1 proc. w skali roku, gwarantuje oszczędzającym Getin Bank. Półroczna Lokata na Nowe Środki przeznaczona jest na wpłaty nadwyżek ponad saldo środków złotowych klienta utrzymywanych na rachunkach w Getinie według stanu na dzień 12 września 2019 r. Na depozyt można przelać od 500 zł do maksymalnie 100 tys. zł. Promocja trwa do 15 października 2019 r.

W PlusBanku, na Lokacie Nowa Kasa = Większy Zysk, zarobić można 2 proc. w skali roku. Z oferty skorzystać mogą zarówno dotychczasowi posiadacze kont, jaki i osoby otwierające po raz pierwszy ROR w PlusBanku. Na depozycie należy ulokować nowe środki w kwocie od 5 tys. zł do 200 tys. zł. Nowe środki bank wylicza jako nadwyżkę ponad stan salda na wszystkich rachunkach oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych klienta na dzień 22 lipca 2019 roku.

Na 1,85 proc. zysku w skali roku mogą zaś liczyć posiadacze EKOLokaty założonej w Banku Ochrony Środowiska. Wskazana stawka obowiązuje posiadaczy ROR, którzy aktywnie korzystają z karty debetowej wydanej do rachunku. Minimalna kwota wpłaty na depozyt wynosi 1 tys. zł, maksymalna - 200 tys. zł.

Po 1,7 proc. zysku w skali roku mogą sięgnąć klienci banków Credit Agricole i PKO BP. Oba depozyty wymagają wpłat nowych środków w kwocie minimum 1 tys. zł. Górny próg wpłat wyznaczony przez PKO BP, to nadwyżka ponad środki zgromadzone na produktach depozytowych klienta w dniu 19 sierpnia 2019 r. W Credit Agricole natomiast, nowe środki to kwota, która stanowi przyrost salda w stosunku do stanu środków zgromadzonych na koncie klienta w dniu 31 lipca 2019 r., jednak nie wyższa niż 100 tys. zł.

Nowych środków pożąda również Bank Millennium. Na Lokacie Horyzont Zysku bank gwarantuje oprocentowanie na poziomie 1,6 proc. w skali roku. Z propozycji skorzystać mogą tylko stali klienci z kontem. Wpłacić można minimum 1 tys. zł (bez ograniczeń w kwocie maksymalnej). Dniem bazowym dla wyliczenia nowych środków jest w tym przypadku 17 października 2018 r.

1,5 proc. w skali roku za nowe środki płaci mBank (wystarczy 1 tys. zł). Ostatni we wrześniowym rankingu lokat na 6 miesięcy jest tym razem eurobank z ofertą Lokaty mobilnej. Produkt daje zarobić 1,3 proc. w skali roku.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA