REKLAMA
REKLAMA

Handel i konsumpcja

AmRest miał 16,8 mln euro zysku netto w III kwartale 2019 r.

AmRest odnotował 16,8 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Foto: Bloomberg

Zysk operacyjny wyniósł 37,8 mln euro wobec 27,6 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA (z uwzględnieniem MSR16) wyniósł 100,6 mln euro wobec 49,7 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 504,8 mln euro w III kw. 2019 r. wobec 392,4 mln euro rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody Grupy AmRest w III kwartale 2019 roku wyniosły 504,8 mln euro, co oznacza wzrost o 28,7% lub o 112,4 mln euro w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym na większości rynków utrzymywały się silne tendencje sprzedażowe w restauracjach porównywalnych (like-for-like, LFL), czemu sprzyjała postępująca cyfryzacja i pozytywne trendy makroekonomiczne, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Na wzrost przychodów dodatkowo wpłynęła konsolidacja przedsiębiorstw przejętych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przychody z działalności podstawowej, skorygowane o ostatnie fuzje i przejęcia (przejęcie Sushi Shop Group, 15 KFC we Francji i Bacoa w Hiszpanii) wyniosły w III kwartale 2019 r. 456,3 mln euro i były o 65,7 mln euro, czyli o 16,9% wyższe niż rok wcześniej" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 27,2 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 32,3 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1432,5 mln euro w porównaniu z 1104 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 0,6 mln euro wobec 6 mln euro zysku rok wcześniej.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,55 mld zł w 2018 r.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA