Gospodarka - Świat

Dobre perspektywy funduszy hedgingowych

Wygasanie pandemii koronawirusa ma w tym roku uwolnić globalne „megatrendy”, w tym technologie konsumenckie i korporacyjne, opiekę zdrowotną i kwestie zrównoważonego rozwoju - a inwestorzy funduszy hedgingowych mogą spodziewać się „bogatego środowiska dla wzrostu” - przewiduje JP Morgan Asset Management.
Foto: Bloomberg

Globalna prognoza alternatywna firmy do 2021 r. przewiduje również odbicie fundamentalnych rynków akcji w miarę wychodzenia gospodarek po kryzysie Covid, a także dalszy rozwój spółek specjalnego przeznaczenia (SPAC), które odnotowały wzrost aktywności kilku znanych marek funduszy hedgingowych w ciągu ostatniego roku.

Zarządzający tymi funduszami mogą spodziewać się „generalnie podwyższonych wycen", wspieranych przez pozytywne tło makro obejmujące bieżące bodźce fiskalne, wzrost powyżej trendu i utrzymujące się niskie stopy procentowe.

Coroczne szczegółowe badanie JPMAM przedstawia perspektywę od 12 do 18 miesięcy dla szeregu alternatywnych aktywów, obejmujących m.in. fundusze hedgingowe, fundusze private equity, nieruchomości i kredyty prywatne, oraz bada kluczowe tematy inwestycyjne i pomysły dyrektorów generalnych, dyrektorów IT i strategów. Autorzy rozdziału poświęconego funduszom hedgingowym w raporcie uważają, że fundusze hedgingowe okażą się w tym roku „dość wartościowym uzupełnieniem portfela" dla inwestorów.

Powszechnie oczekiwane rozrzuty wyników, przecinające sektory, strategie, akcje i zarządzających funduszami hedgingowymi, pomogą funduszom uzupełnić tradycyjne akcje i obligacje w czasach bardzo niskich stóp. „Oczekujemy bogatego środowiska do wzrostu" - zauważyli. „Będziemy inwestować w globalne megatrendy - zrównoważony rozwój, konsumenci na wschodzących rynkach i technologie, w tym technologie opieki zdrowotnej, takie jak telemedycyna. Uważamy, że przyjęcie technologii konsumenckich i korporacyjnych znajduje się w punkcie zwrotnym, stwarzając możliwości w zakresie przetwarzania w chmurze, oprogramowania, cyberbezpieczeństwa, płatności, półprzewodników i biotechnologii" - podkreślają. „Profile zmienności funduszy hedgingowych są w niektórych przypadkach podobne do portfeli o stałym dochodzie, ale uważamy, że mają potencjał, aby uzyskać znacznie większe korzyści."

W raporcie oceniano również potencjalne odbicie wartości i wysokiej jakości akcji w trakcie oczekiwanego ożywienia gospodarczego, gdy w centrum uwagi powracają fundamenty, a także wspomniano o boomie SPAC, w którym wolumeny wzrosły z 13,6 mld USD w 59 SPAC w 2019 r. do 82,8 miliardów dolarów zebranych przez 248 SPAC w 2020 r., na czele których stanęli tak znani menedżerowie, jak Bill Ackman's Pershing Square.

„Z punktu widzenia inwestycji, SPAC pozostają dość nieefektywne, zapewniając nam duże możliwości inwestycyjne. Strategie obejmują udział w udziałach sponsorów SPAC, początkowe tworzenie jednostek, późne etapy SPAC i handel zmiennością."

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.