Giełda

Leki i szczepionki nadzieją rynku

Wybory wyborami, ale uwaga globalnego rynku skupia się głównie na pandemii. Pod względem opanowywania pandemii przez poszczególne kraje nie można niestety nic dobrego powiedzieć, w dużej ilości krajów z dnia na dzień notuje się nowe rekordy nowych przypadków. Pojawia się jednak nadzieja po stronie medycznej – możliwe leki oraz szczepionki na koronawirusa już w najbliższym czasie. Czy wobec tego to odpowiedni moment na kupowanie akcji?
Foto: AFP

Nastroje na rynkach są bardzo mieszane. Z jednej strony Wall Street ma nadzieje na szybkie opanowanie pandemii. Jest to związane z tym, że amerykańska agencja ds. leków, czyli FDA wskazała, że Remdesivir, czyli lek Gilead jest zatwierdzonym lekiem do walki z koronawirusem. Ostatnie badania pokazały, że zastosowanie tego leku skraca średnio okres leczenia o 5 dni. To oczywiście nie jest jeszcze przełom w pandemii, ale z pewnością dobry kierunek. Lek ten został użyty w ostatniej terapii Donalda Trumpa. Pod względem polityki warto zwrócić uwagę, że minionej nocy odbyła się ostatnia debata przedwyborcza w USA. W zasadzie ciężko powiedzieć o wygranym. Była ona zdecydowanie bardziej spokojna niż ostatnia i skupiała się przede wszystkim na planach po „wygranych” wyborach ze strony poszczególnych kandydatów. Pod względem pandemii Trump powiedział, że szczepionka na koronawirusa ma być dostępna w przeciągu kilku tygodni. Dla ekspertów jest to oczywiście zaskoczenie, gdyż testy szczepionek trwają latami, choć nie wykluczone będzie „awaryjne” użycie takiej szczepionki.

W Polsce nastroje na rynkach pozostawały mieszane. Jest to oczywiście efekt wprowadzenia niemal pełnego lockdownu oraz kontrowersyjnej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który podburza nastroje w społeczeństwie. Decyzją rządu od soboty 24 października na 2 tygodnie zamknięta zostaje branża gastronomiczna. Nic dziwnego, że najmocniej traciły dzisiaj w WIG20 takie spółki jak LPP, CCC czy Dino. Z drugiej strony indeks WIG20 zakończył dzień na plusie, głównie ze względu na wzrosty Allegro, PKO BP czy Aliora. Reszta polskich indeksów zakończyła dzień spadkami.

Następny tydzień będzie bardzo ważny dla rynku. Analizując średnie zachowanie S& P 500 z 5, 10 czy nawet 30 lat, końcówka października sprzyjała odbiciu na rynku akcyjnym. W przyszłym tygodniu swoje wyniki opublikują takie giganty technologiczne jak Apple, Microsoft oraz Amazon. Z drugiej strony przed Senatem przesłuchiwane będą władze takich spółek jak Facebook, Google czy Twitter.

Na dwie godziny po rozpoczęciu notowań na Wall Street na wszystkich indeksach widać spadki. Z drugiej strony Europa kończy dzień w większości na plusie, co może być efektem dobrych danych PMI. WIG20 zyskał dzisiaj 0,16%.

Michał Stajniak
Starzy Analityk Rynków Finansowych
XTB
michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.