Fundusze inwestycyjne TFI

NN IP TFI: Powstanie nowy fundusz surowców

W ofercie NN Investment Partners TFI lada moment pojawi się fundusz surowców.
Foto: Adobestock

Zgodnie z zapowiedzią z sierpnia NN Investment Partners TFI tworzy fundusz surowców w formule master-feeder. Fundusz surowców powstanie z przekształcenia NN (L) Nowej Azji, którego nazwa zmieni się na NN (L) Indeks Surowców. Jednocześnie zmianie ulegnie dotychczasowy subfundusz źródłowy z NN (L) Asia Income na NN (L) Commodity Enhanced. NN (L) Nowej Azji ma teraz pod zarządzaniem około 34 mln zł.

„Zmiana ta ma na celu uatrakcyjnienie oferty funduszy i rozszerzenie spektrum możliwości inwestycyjnych klientów o fundusz inwestujący w surowce. Celem NN (L) Indeks Surowców będzie zapewnienie efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej niż wynik indeksu Bloomberg Commodity (TR)" – podaje NN Investment Partners TFI. Towarzystwo informuje, że faktycznie pobierana opłata za administrację i zarządzanie subfunduszem w skali roku zostanie obniżona z 2,5 proc. do 1,5 proc. Powyższe zmiany zostaną dokonane wraz z początkiem nowego roku.

Przypomnijmy, że w tym roku pojawiły się już nowe fundusze surowców u innych TFI, jednak skupiające się na rynku złota. Takie strategie uruchomiły kilka miesięcy temu Esaliens TFI oraz Generali Investments TFI. W przypadku funduszu NN IP TFI uczestnik dostanie rozwiązanie dające ekspozycję na całe spektrum surowców: energetycznych, towarów rolnych, metali przemysłowych, a także szlachetnych.

Foto: GG Parkiet

Grupa funduszy surowców w tym roku dość prężnie się rozwija, jeśli chodzi o kapitał pod zarządzaniem. Pod koniec ubiegłego roku aktywa sięgały 1 mld zł. Z kolei z końcem września było to przeszło 1,7 mld zł, co daje około 0,6-proc. udział w rynku. Częściowo zwyżka aktywów jest efektem wysokich stóp zwrotu funduszy złota w tym roku (średni wynik w grupie to obecnie 29 proc.), jednak rośnie też zainteresowanie takimi strategiami wśród klientów. Gorsze stopy zwrotu wypracowują z kolei fundusze szerokiego rynku surowców – straty notuje pięć z sześciu funduszy, głównie przez przecenę ropy naftowej i innych surowców energe­tycznych. paan

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.