Fundusze inwestycyjne TFI

We wrześniu klienci umarzali na potęgę

Saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych wyniosło we wrześniu -2,8 mld zł - wynika ze wstępnych danych serwisu Analizy Online. To wynik najgorszy od blisko 10 lat – szacują AO.
Foto: Adobestock

Okazuje się, że umorzenia przeważały we wszystkich grupach funduszy, łącznie z gotówkowymi, które przez wiele miesięcy cieszyły się ogromną popularnością. We wrześniu ujemne saldo wpłat i wypłat dotknęło co drugiego z nich, przy czym najwięcej środków klienci wypłacili z UniKorona Pieniężny oraz Skok Rynku Pieniężnego, zarządzanego przez Altus TFI. To właśnie z tego TFI klienci w zeszłym miesiącu wypłacili najwięcej, aż-1,8 mld zł (łącznie z funduszami niedetalicznymi będzie 2,1 mld zł).

Najwięcej kapitału wycofano natomiast z funduszy absolutnej stopy zwrotu. We wrześniu aż 1,4 mld zł, a od początku roku umorzenia sięgają 3,6 mld zł. Na trzecim miejscu pod względem odpływu środków znalazły się fundusze akcji, głownie polskich uniwersalnych oraz małych i średnich spółek – łącznie ponad -0,3 mld zł.

Na 38 towarzystw publikujących dane więcej wpłat niż wypłat odnotowało we wrześniu 8 instytucji. Niezmiennie liderem sprzedaży pozostały PKO TFI (PKO Skarbowy oraz PKO Technologii i Innowacji Globalny), a także Investors TFI, choć wyniki były wyraźnie słabsze niż w poprzednich miesiącach. Na trzecim miejscu znalazło się Pekao TFI. Łącznie z funduszy detalicznych i niedetalicznych odpłynęło 3,5 mld zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.