Finanse

Getin Noble sprzedaje kredyty Krukowi

Mający problemy kapitałowe bank pozbędzie się niespłacanych kredytów wartych nominalnie 840 mln zł, co pozytywnie wpłynie na jego współczynniki kapitałowe.
Foto: Adobestock

Kruk podpisał umowę zakupu portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 839 mln zł od Getin Noble Banku. Transakcja będzie miała dodatni wpływ na wynik finansowy Getinu w 2020 r. Zawarcie umowy jest efektem przeprowadzonego przez bank postępowania przetargowego. - To jedna z największych inwestycji Kruka na rynku polskim od kilku lat – mówi Piotr Krupa, prezes Kruka. - Rynek sprzedaży wierzytelności w Polsce otworzył się po wiosenno-letnich miesiącach przestoju. Jesteśmy zadowoleni, że ostatni kwartał jest tradycyjnie intensywny. To jest mocna przesłanka, by nadchodzący rok był lepszy pod względem podaży portfeli i Kruk jest na to przygotowany – dodaje Krupa.

Umowa dotyczy portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych, które nie były regularnie spłacane. - Jest to jedna z większych transakcji na rynku obrotu wierzytelnościami w ostatnich miesiącach i jest niewątpliwe dużym sukcesem obu zaangażowanych stron. Z perspektywy banku, sprzedaż tak dużego portfela NPL przełoży się na istotną poprawę struktury portfela kredytowego. Ponadto, przyczyni się ona do poprawy wskaźnika kredytów nieregularnych, w szczególności w portfelu kredytów detalicznych, ze wszelkimi tego pozytywnymi skutkami. Ponadto wypracowane warunki transakcji będą miały dodatni wpływ na wynik finansowy banku w 2020 r. – mówi Mateusz Solak, członek zarządu Getin Noble Banku. - Transakcja jest elementem strategii banku w zakresie zarządzania jakością portfela kredytowego i kolejnym z działań wspierających realizację celów przyjętych w Planie Naprawy Banku – dodaje.

Getin Noble od pięciu lat notuje kwartalne straty netto, spada jego kapitał i nie spełnia wymogów KNF w tym zakresie. Sprzedaż portfela nieobsługiwanych kredytów spowoduje, że zmniejszy się wymóg kapitałowy, co pozytywnie wpłynie na współczynnik kapitałowy. Transakcja wpłynie też na obniżenie współczynnika NPL i być może także zwiększenie pokrycie rezerwami.

Na koniec września Getin Noble miał 40,4 mld zł kredytów brutto i 35 mld zł netto oraz 2,14 mld zł kapitału własnego. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 8,6 proc., luka kapitałowa szacowana jest na około 1,9 mld zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.