Finanse

Getin Holding ze stratą

Skonsolidowana strata holdingu w IV kwartale z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniosła 162 mln zł. Na działalności kontynuowanej spółka wypracowała 31 mln zł zysku netto.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

W całym 2020 r. skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w całym 2020 r. wyniosła 347 mln zł (efekt przymusowej restrukturyzacji i umorzenia akcji Idea Banku) wobec 101,32 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk z działalności kontynuowanej wyniósł 57 mln zł wobec 88 mln zł w 2019 r.

Rok 2020 był silnie determinowany wpływem globalnej pandemii COVID-19 oraz zdarzeniami jednorazowymi, które w istotny sposób wpłynęły na sytuację grupy. Holding utrzymał pozytywne wyniki finansowe na wszystkich rynkach zagranicznych, a przychody z dywidend wyniosły 72,9 mln zł – podał Getin Holding. - Trwająca ponad rok pandemia, odcisnęła swoje piętno na wszystkich strategicznych dla grupy rynkach, ograniczając nasze zdolności przychodowe i zmuszając do prowadzenia biznesu w całkowicie zmienionej rzeczywistości. Dzięki wcześniejszym inwestycjom w nowe technologie oraz doświadczeniu operacyjnemu zdobywanemu na poszczególnych rynkach, udało nam się zapewnić klientom niezakłócony dostęp do oferowanych produktów i usług – mówi Piotr Kaczmarek, prezes Getin Holdingu.

Spółka zainicjowała i częściowo już zrealizowała szereg strategicznych transakcji M&A, których celem było ograniczenie ekspozycji grupy na rynki wschodnie i zwiększanie zapasu środków pieniężnych, podano także. Chodzi o sprzedaż wiosną 2020 r. spółki leasingowej Carcade w Rosji za 155 mln zł oraz, co nastąpiło już 1 kwietnia tego roku, banku na Białorusi za 76 mln zł. Spółka podaje, że proces sprzedaży aktywów w Rumunii jest zaawansowany. Rozpoczęła też projekt sprzedaży banku i spółki windykacyjnej na Ukrainie. W obu przypadkach doradza Rotschild. Zdaniem zarządu sprzedaż zagranicznych aktywów potrwać może 1,5 roku. - Przychody z dywidend oraz transakcji M&A umożliwiły nam zakończenie z sukcesem planowanej delewaryzacji holdingu i umożliwiły rozpoczęcie procesu akumulacji kapitału – dodaje Kaczmarek.

Aktywa razem spadły do 4,32 mld zł na koniec 2020 r. z 22,93 mld zł na koniec 2019 r. "W dniu 31 grudnia 2020 roku, Getin Holding otrzymał informację o decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Idea Banku Polska. W jej wyniku aktywa holdingu zmniejszyły się o ponad 15 mld zł, a wynik skonsolidowany za rok 2020 został obciążony kwotą -111,8 mln zł. Zarząd holdingu ocenia podjęte działania, jako nie mające uzasadnienia faktyczną sytuacją banku. W opinii holdingu, restrukturyzacja w Grupie Idea Banku Polska pozwalała na uzyskanie trwałej rentowności i stopniową odbudowę wskaźników wymaganych przez regulatora" - czytamy w komunikacie. Zarząd Getin Holding skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w celu dochodzenia praw spółki jako „większościowego akcjonariusza Idea Banku, a także w obronie interesu pozostałych akcjonariuszy, zarówno Getin Holding, jak i Idea Bank" - wskazano.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.