Finanse

Autorytety w trosce o rynek. List otwarty

Autorytety związane z polskim rynkiem finansowym podpisują się pod listem otwartym „w trosce o stabilność systemu finansowego”. Inicjatorami listu są profesorowie Dariusz Filar i Leszek Pawłowicz, związani z Uniwersytetem Gdańskim. Poniżej publikujemy pełną treść listu oraz listę osób, które się do tej pory pod nim podpisały.
Foto: AdobeStock

List otwarty w trosce o stabilność systemu finansowego

W dniu 6 grudnia 2018 roku w godzinach porannych pojawiła się w mediach wiadomość, że na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dokonane zostało przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymanie byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Andrzeja J., i sześciu podległych mu urzędników.

Wśród zatrzymanych znalazł się charakterze podejrzanego były zastępca przewodniczącego KNF, Wojciech Kwaśniak (zezwolił dziennikarzom na podawanie swojego pełnego nazwiska).

Dla ludzi związanych z polskim rynkiem finansowym – zarówno w wymiarze praktycznym, jak i w sferze badań teoretycznych – Wojciech Kwaśniak od lat stanowi niekwestionowany autorytet najwyższej próby. Obejmując w 1991 roku stanowisko wicedyrektora w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego znalazł się wśród twórców nowoczesnego nadzoru finansowego w Polsce, a pełniąc od października 2011 roku funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (odwołano go ze stanowiska w lutym 2017 roku) miał zasadniczy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie polskich banków.

Wojciech Kwaśniak powszechnie cieszy się opinią człowieka o nieposzlakowanej uczciwości i twardości charakteru. To on alarmował o nieprawidłowościach w SKOK-Wołomin i przyczynił się do podjęcia śledztwa przez prokuraturę. W następstwie swoich działań w dniu 16 kwietnia 2014 roku został napadnięty i brutalnie pobity. Gorzkim paradoksem jest to, że dzisiaj, gdy Wojciech Kwaśniak zostaje zatrzymany, bezpośredni sprawcy napadu na niego w skutek przedłużającego się śledztwa zdążyli już wyjść na wolność, a ich prawdopodobny mocodawca, związany ze SKOK-Wołomin, przebywa w areszcie pod innymi zarzutami.

Wydając polecenie zatrzymania człowieka o takim znaczeniu dla polskiego systemu finansowego, jakim jest Wojciech Kwaśniak, Prokuratura Regionalna w Szczecinie podważa – chcemy wierzyć, że nie w pełni świadomie – nie tylko jego osobisty wkład w budowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków, ale pogłębia zagrożenie dla wiarygodności całego systemu nadzoru nad rynkiem finansowym, która już została poważnie osłabiona w wyniku aktualnych afer. Przy tym formułowane zarzuty („przestępstwa niedopełnienia obowiązków”) oraz sugerowane motywy działania {„osiągnięcie korzyści majątkowej w wielkich rozmiarach na szkodę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”) wydają się wewnętrznie niespójne, a tym samym budzące poważne wątpliwości.

Niżej podpisani przedstawiciele środowiska akademickiego, którzy prowadzą badania naukowe w zakresie problematyki pieniądza i finansów oraz przedstawiciele podmiotów działających na polskim rynku finansowym gotowi są udzielić Wojciechowi Kwaśniakowi swojego bezwarunkowego poręczenia.

6 – 7 grudnia 2018

Inicjatorzy:

prof. Dariusz Filar, emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. Leszek Pawłowicz, Uniwersytet Gdański; Gdańska Akademia Bankowa

Sygnatariusze:

 

HCOP

 

 

1.       Adam Białachowski

 1. Tomasz Bogus
 2. Krzysztof Borusowski
 3. Bogusława Cimoszko-Skowroński
 4. Bartosz Drabikowski
 5. Lejb Fogelman
 6. Jacek Giedrojć
 7. Norbert Górski
 8. Szymon Kaczanowski
 9. Marcin Kilanowski
 10. Andrzej Klesyk
 11. Robert Koński
 12. Agata Mazurowska-Rozdeiczer
 13. Łukasz Rozdeiczer
 14. Waldemar Maj
 15. Paweł Wojciechowski
 16. Dominika Zbychorska
 17. Michael Machaj
 18. Marcin Kropidłowski
 19. Adam Sawicki
 20. Artur Zawadowski
 21. Rafał Myler
 22. Szymon Kubiak
 23. Anna Walczowska
 24. Iwona Gładysiewicz
 25. Anna Wojciuk
 26. Jakub Chojnacki
 27. Maciej Stański
 28. Joanna Kwasek
 29. Bartek Trzebinski
 30. Karol Bach
 31. Krzysztof Bobiński

 

 

/z tytułami/

 

 1. dr hab. Małgorzata Olszak, Uniwersytet Warszawski
 2. prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba, emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 3. Szymon Kaczanowski
 4. Profesor Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH
  prof. Leszek Pawłowicz, Uniwersytet Gdański, Gdańska Akademia Bankowa
  prof. Ryszard Wierzba, Uniwersytet Gdański
 5. Profesor Adam Noga, prof. ALK
 6. Dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH
 7. Wiesław Rozłucki, Polski Instytut Dyrektorów
 8. Artur Nowak-Gocławski
 9. Dr hab. Jolanta Kurkiewicz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 10. Krzysztof Nowakowski
 11. Dr hab. Piotr Masiukiewicz, prof. SGH
 12. Łukasz Pawlak
 13. Prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG
 14. Dr Magdalena Popowska, PG
 15. Jarosław Iwanicki
 16. dr hab. prof. AFiB Vistula Jolanta Zombirt
 17. Anna Celczyńska
 18. Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdański
 19. Marcin Lipiński
 20. dr inż. Wioleta Kucharska, PG
 21. Joanna Świderska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 22. Waldemar Stawski - członek Gdańskiego Klubu Biznesu
 23. Piotr Urbańczyk, Prezes Zarządu BEST TFI
 24. Janusz Czapiński
 25. Stefan Kawalec
 26. Janusz Jankowiak
 27. Tomasz Pawlonka, SGGW
 28. Dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, UEP
 29. Dr Katarzyna Kocot-Górecka, SGH
 30. Prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel, UO
 31. Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, UE w Poznaniu
 32. prof. dr hab. Ewa Siemińska, UMK
 33. prof. dr hab. Aleksander Szwichtenberg, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 34. Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
 35. Prof. dr hab. Wojciech Paprocki
 36. Piotr Wróbel, UG
 37. Anna Zielińska
 38. dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ
 39. Anna Rutkowska-Ziarko
 40. Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki
 41. Dr Krzysztof Markowski
 42. Dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ
 43. Prof. Monika Marcinkowska, UŁ
 44. Bożena Kołosowska, prof. UMK
 45. dr Carlos Lenczewski-Martins, SGH
 46. Prof. Stanisław Kasiewicz
 47. Prof. Krzysztof Kalicki
 48. Dr hab. Krzysztof Janasz, prof. nadzw. US
 49. Wiktor Askanas
 50. Krzysztof Bielak
 51. Andrzej S. Nartowski
 52. dr Dorota Skała, Uniwersytet Sczeciński

 

 

/imię i nazwisko bez tytułów/ (te same nazwiska)

 

Szymon Kaczanowski

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Adam Noga

Lech Kurkliński

Wieslaw Rozłucki

Artur Nowak-Gocławski

Jolanta Kurkiewicz

Krzysztof Nowakowski

Piotr Masiukiewicz

Łukasz Pawlak

Piotr Dominiak

Magdalena Popowska

Jarosław Iwanicki

Jolanta Zombirt

Anna Celczyńska

Jerzy Zajadło

Marcin Lipiński

Wioleta Kucharska

Joanna Świderska

Waldemar Stawski

Piotr Urbanczyk

Janusz Czapiński

Stefan Kawalec

Janusz Jankowiak

Tomasz Pawlonka

Anna Iwańczuk-Kaliska

Katarzyna Kocot-Górecka

Ewa Bogacka-Kisiel

Tadeusz Kowalski

Ewa Siemińska

Aleksander Szwichtenberg

Krzysztof Jasiecki

Wojciech Paprocki

Piotr Wróbel

Anna Zielińska

Rafał Matera

Anna Rutkowska-Ziarko

Witold Kwaśnicki

Krzysztof Markowski

Paulina Matera

Monika Marcinkowska

Bożena Kołosowska

Carlos Lenczewski-Martins

Stanisław Kasiewicz

Krzysztof Kalicki

Krzysztof Janasz

Wiktor Askanas

Krzysztof Bielak

Andrzej S. Nartowski

Dorota Skała

 

X

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.