REKLAMA
REKLAMA

Chemia

Polwax ma czasową umowę z ING Bankiem Śląskim

Giełdowa spółka do połowy grudnia powinna wypracować nowe warunki współpracy z kredytującą ją instytucją. Chodzi zwłaszcza o obniżenie limitu kredytu wieloproduktowego.
Foto: materiały prasowe

Polwax podpisał z ING Bankiem Śląskim umowę w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań wynikających z kredytu wieloproduktowego zawartego ponad trzy lata temu. W jej ramach bank do dnia zawarcia nowego porozumienia dotyczącego zasad kontynuowania finansowania, ale nie dłużej niż do połowy grudnia tego roku, powstrzyma się od działań, które skutkowałby spłatą lub innym zaspokojeniem roszczeń banku. W szczególności nie będzie blokował Polwaksowi żadnych pieniędzy, a także umożliwi dalsze korzystanie z kredytu wieloproduktowego. ING Bank Śląski będzie też wystawiał gwarancje i akredytywy w granicach wcześniej ustalonych limitów.

Jednocześnie spółka została zobowiązana do przedstawienia planu działania wraz z harmonogramem zakończenia budowy i uruchomienia instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi. Ma też informować o wynikach negocjacji z firmą Orlen Projekt, która realizuje tę inwestycję oraz doprowadzić do zakończenia prac nad prospektem emisyjnym związanym z emisją akcji serii E. Wreszcie giełdowa spółka została zobowiązana do zawarcia aneksu do umowy kredytowej, zgodnie z którym od 30 listopada limit zobowiązania w ramach kredytu wieloproduktowego będzie nie wyższy niż 30 mln zł. Trzy lata temu limit ten był określony na 70 mln zł, a termin dostępności na dwa lata.

Polwax trzy lata temu podpisał też z ING Bankiem Śląskim kredyt inwestycyjny w wysokości 6,5 mln euro oraz 68 mln zł z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w Czechowicach Dziedzicach. Z całego przyznanego mu limitu jednak nie skorzystał, gdyż projekt miał i ma opóźnienia. Tymczasem termin na wykorzystanie tego kredytu już minął. To oznacza, że ewentualne przyznanie dostępności lub wydłużenie okresu dostępności tego kredytu będzie wymagało nowej decyzji banku.

Ponadto ING Bank Śląski przyjął do wiadomości, ale nie zaakceptował, przypadku naruszenia przez Polwax poziomu wskaźnika EBITDA (określonego w umowach kredytowych) za okres od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA