REKLAMA
REKLAMA

Byki i Niedźwiedzie

Byki i Niedźwiedzie już w rękach rynkowej elity

Świętowanie zeszłorocznych sukcesów zbiegło się ze zwieraniem szyków w czasach dużej niepewności.
Rozdanie nagród transmitowane w Parkiet TV poprowadzili Andrzej Stec, redaktor naczelny „Parkietu”, i Marcin Piasecki, redaktor zarządzający „Rzeczpospolitej”.
parkiet.com

Pandemia paraliżuje życie społeczne i gospodarcze, część aktywności przenosi się do świata wirtualnego. Choć nie było możliwości zorganizowania uroczystej ceremonii – nagrody redakcji „Parkietu" nie mogły nie zostać przyznane. I tak jak gale co roku gromadziły liczne grono gości, tak program z ogłoszeniem laureatów na naszym portalu parkiet.com i w naszym kanale na YT przyciągnął wyjątkowo dużo widzów.

Wzorcowe spółki

– W 2019 r. gospodarki i rynki były zalane gotówką, firmy rosły w siłę, płacąc często sowite dywidendy. Może brakowało tylko szerokiej hossy na GPW, zwłaszcza na tle bijących rekordy indeksów światowych – powiedział Andrzej Stec, redaktor naczelny „Parkietu". – Wszystko się zmieniło w ciągu kilku ostatnich tygodni. Mam nadzieję, że za rok o tej porze nikt już nie będzie pamiętał o koronawirusie, a wszyscy, w tym zwłaszcza inwestorzy, będą cieszyć się mocnym odbiciem gospodarki, w tym rosnącymi indeksami giełdowymi – podkreślił. Byki i Niedźwiedzie cieszą się prestiżem, bo to nagrody przyznawane przez dziennikarzy i redaktorów „Parkietu" – najstarszego w Polsce dziennika gospodarczo-finansowego. Uwzględniamy wiele aspektów: wzrost kursu, rozwój, wyniki finansowe, realizację strategii, inwestycje, dywidendę czy relacje z inwestorami. Uhonorowane statuetkami firmy w 2019 r. pomyślnie prowadziły biznesy, zapewniając inwestorom zarobek rzędu kilkudziesięciu procent – nie brakowało też trzycyfrowej stopy zwrotu! To o niebo lepiej niż średnie wartości indeksów.

Prezesem roku został Adam Góral, szef Asseco Poland. Doceniliśmy działanie według jasnej strategii, ekspansję globalną, inwestycje i przejęcia, dobre wyniki finansowe oraz zawsze solidne dywidendy i dobre relacje inwestorskie.

Nagroda dla najlepszej spółki z WIG20 trafia do CD Projektu. To jedna z najważniejszych firm na giełdzie w ostatnich latach. Stworzyła globalną markę, w 2019 r. jej kurs urósł o ponad 90 proc. Laurem osobowości rynku kapitałowego uhonorowaliśmy Andrzeja S. Nartowskiego, eksperta corporate governance. Od wielu lat promuje ład korporacyjny i szacunek dla każdego akcjonariusza – dużego i małego. Jego ostre pióro od lat zapisuje łamy „Parkietu".

Najlepszą spółką z indeksu mWIG40 został LiveChat Software. Akcje firmy w 2019 r. przyniosły imponującą 80,5-proc. stopę zwrotu. Dom Development otrzymał statuetkę dla najlepszej firmy z sWIG80. Kurs akcji wzrósł o blisko 70 proc.

Za najlepszą spółkę z NewConnect uznaliśmy Columbus Energy. Stopa zwrotu z akcji to ponad 800 proc.!

Doceniając pracę włożoną we wdrożenie, uruchomienie oraz przekonanie uczestników do pozostania w pracowniczych planach kapitałowych, wyróżniliśmy też instytucję w kategorii PPK roku. Zwycięzcą zostało PKO TFI, które uruchomiło fundusze PPK jako pierwsze. Było także liderem pod względem aktywów po pierwszej turze wdrażania PPK. TFI roku zostało natomiast TFI PZU za nowe produkty i wysokie stopy zwrotu. Tytuł dom maklerski roku trafił do DM BOŚ.

Na najlepszego analityka 2019 r. głosowały 34 zespoły zarządzających z TFI i OFE. Zgłoszonych zostało aż 110 osób, a wygrał Piotr Łopaciuk z BM PKO. Ekonomistą roku trzeci raz z rzędu został Łukasz Tarnawa, główny ekonomista BOŚ. Kierowany przez niego zespół najlepiej prognozował publikowane w 2019 r. wskaźniki makroekonomiczne i rynkowe, zwyciężył też w konkursie prognoz „Parkietu".

Zyskowne fundusze

Byki i Niedźwiedzie zostały rozdane po raz 26., a 15. raz do najlepszych zarządzających pracujących w TFI trafiły Złote Portfele. Tu również inwestorzy mogli liczyć na solidne dwucyfrowe zwroty. Np. 55 proc. zysku przyniósł PKO Akcji Rynku Złota, a 24 proc. fundusz akcji polskich Investor Akcji.

Po co potrzebne są giełdy

Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Może to truizm, ale giełda ma dwa zasadnicze zadania. Po pierwsze, pełni rolę transakcyjną, czyli jest miejscem, gdzie spotyka się popyt z podażą i w sposób nieskrępowany ustalana jest cena, po jakiej papiery wartościowe czy instrumenty zmieniają właściciela. Po drugie, jest miejscem, gdzie przedsiębiorca (spółka) może pozyskać kapitał, emitując w zamian akcje, obligacje lub inne papiery. Na przestrzeni lat giełdy zmieniły się diametralnie. I choć podstawowy wymiar pozostaje bardzo ważny, to obecnie na giełdach można znaleźć cały wachlarz instrumentów od finansowych po instrumenty rynku towarowego.

Przez niemal trzy dekady istnienia warszawskiej GPW spółki pozyskały ponad 130 mld zł tylko z samych IPO, nie licząc środków pozyskanych dzięki SPO czy emisjom obligacji. Te liczby to dowód na to, jak ważnym ogniwem gospodarki jest silny i sprawnie funkcjonujący rynek kapitałowy.

Firmy zawsze będą potrzebować kapitału na realizację swoich planów, a technologicznie zaawansowany rynek kapitałowy będzie w stanie sprostać ich oczekiwaniom i wyzwaniom. I to jest nasze zadanie na najbliższe lata.

Obecnie GPW, podobnie jak wszystkie rynki kapitałowe na świecie, zmaga się z dużą zmiennością i zawirowaniami w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa. Szczególnie w tych trudnych dla wszystkich czasach ważne jest, aby inwestorzy mieli dostęp do platformy do zarządzania ryzykiem poprzez możliwość otwarcia i zamknięcia pozycji, a spółki – do źródła finansowania. Umożliwienie im tego oraz zapewnienie bezpieczeństwa obrotu pozostają priorytetem i nadrzędnym celem GPW.

W zjednoczonej Europie polskie firmy wykorzystują szanse

Dawid Jakubowicz prezes zarządu CIECH

Niełatwo jest mówić o ekspansji zagranicznej w czasach powrotu wewnętrznych granic UE oraz wielkiej niepewności gospodarczej, której skutki mogą potrwać nawet kilka kwartałów. Nie mam jednak wątpliwości, że epoka wolnego handlu światowego, zintegrowanej i silnej Unii Europejskiej oraz zrównoważonego rozwoju świata będzie kontynuowana. Dlatego cieszę się, że Grupa CIECH realizuje inicjatywy stawiające ją w gronie największych polskich inwestorów za granicą. Obok naszej fabryki sody w Niemczech, realizujemy największą inwestycję w historii CIECH – budowę warzelni soli, dzięki której staniemy się jednym z wiodących jej producentów w Europie. Kilka miesięcy temu informowaliśmy o zakończeniu procesu integracji z kupioną w 2018 roku spółką Proplan – hiszpańskim dostawcą środków ochrony roślin, działającym na trzech kontynentach. Od ponad dziesięciu lat jesteśmy również obecni w Rumunii, gdzie zainwestowaliśmy znaczące środki w rozwój tamtejszej fabryki sody.

To fakty potwierdzające globalne aspiracje naszej Grupy. Dziś CIECH jest drugim producentem sody kalcynowanej w Europie oraz liderem wśród europejskich dostawców krzemianów. W ciągu najbliższych kwartałów dołączymy do grona największych graczy przemysłu produkcji soli na Starym Kontynencie. To najlepszy dowód na to, że w zjednoczonej Europie polskie firmy potrafią wykorzystywać swoje szanse.

Realizujemy obraną strategię

Janusz Krystosiak dyr. departamentu relacji inwestorskich KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź to firma globalna, posiadająca swoje aktywa na czterech kontynentach. Obserwując zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, pod koniec 2018 roku zdecydowaliśmy się postawić na strategię rozwoju, którą określiliśmy jako 4E: elastyczność, efektywność, ekologia i e-przemysł.

Miniony rok pokazał słuszność obranej drogi, zrealizowaliśmy założone inwestycje i poprawiliśmy parametry produkcji, dostrzegając zarazem, jak ogromny wpływ na globalny rynek mają turbulencje makroekonomiczne i geopolityczne. Światowe rynki dotąd były wrażliwe na takie wydarzenia, jak napięcia handlowe na linii USA–Chiny czy brexit. Dziś stajemy w obliczu pandemii koronawirusa, która niewątpliwie ma wpływ na sytuację gospodarczą, w tym na rynki surowcowe. Szczególnie w tym czasie warto jednak zachowywać spokój i pamiętać, że pewne fundamenty gospodarki pozostają niezmienne. Dalsza poprawa parametrów produkcji, optymalizacja portfela naszych aktywów, dywersyfikacja eksportu i budowanie zaufania między partnerami i inwestorami – to nasz cel. Choroba przemija, również w gospodarce, miedź pozostanie stabilna.

Kluczową kwestią dla instytucji w profesjonalnym wdrożeniu PPK była identyfikacja klienta

Robert Zapotoczny prezes PFR Portal PPK

W pierwszym etapie wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych program dotyczył ponad

4000 podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób. Pracodawcy bardzo dobrze wywiązali się z wszystkich obowiązków, szczególnie w zakresie zawarcia koniecznych do wprowadzenia i realizacji PPK umów: o zarządzanie, a następnie o prowadzenie. A na podstawie umów o prowadzenie PPK można ocenić skuteczność pracy instytucji finansowej.

Mimo że relacje na linii zatrudniający–instytucja finansowa są ujednolicone, tzn. każdy pracodawca podpisuje obie umowy z instytucją finansową wybraną przez reprezentację pracowników, to obserwujemy różnice w samym procesie wdrażania PPK. Różnice te identyfikujemy w oparciu o wysokość partycypacji w programie PPK osób zatrudnionych w danej firmie.

Doświadczenie pokazuje, że w firmach, gdzie wielu pracowników decyduje się na pozostanie w programie PPK, w programie długoterminowego oszczędzania, możemy mówić o dobrej pracy instytucji finansowej, połączonej z propracowniczym nastawieniem pracodawcy, wspartym niejednokrotnie eksperckim głosem trenerów PPK.

Wszędzie tam, gdzie nastawienie pracodawcy względem PPK można było odebrać jako podejrzliwe bądź zdystansowane, partycypacja była często na niskim poziomie.

Kluczową kwestią dla instytucji finansowych w profesjonalnym wdrożeniu PPK była identyfikacja klienta, do którego dana instytucja chciała trafić ze swoją ofertą. Podstawą było więc zrozumienie potrzeb pracodawców i dobre przygotowanie przez zespoły wdrożeniowe stosownej propozycji współpracy dla określonego segmentu klientów.

Instytucje finansowe w procesie implementacji PPK mogły się posiłkować współpracą z kancelariami brokerskimi działającymi w Polsce. Takich kancelarii jest wiele, ?są to zarówno kancelarie brokerskie polskie, jak i międzynarodowe obecne na polskim rynku. Często aktywnie brały one udział we wprowadzeniu PPK w firmach, wspierając instytucje finansowe i pracodawców.

Ponadto instytucje finansowe mogą liczyć na pomoc PFR Portal PPK. Ze wszystkimi instytucjami finansowymi funkcjonującymi w obszarze rynku pracowniczych planów kapitałowych staramy się pracować w sposób bardzo profesjonalny, nigdy nie faworyzujemy żadnej z instytucji, w stosunku do każdej jesteśmy oddani i pomocni.

Na stronie www.mojeppk.pl prezentujemy w identyczny sposób oferty instytucji finansowych, organizujemy spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych minimum raz na kwartał, oferujemy także spotkania indywidualne oraz kontakt poprzez menedżera ds. współpracy z instytucjami finansowymi. Przeprowadzamy comiesięczne warsztaty z działań SEM/SEO, analizy WWW oraz omawiamy raporty pobrań i odsłon ofert każdej z instytucji. Na bieżąco zbieramy niecodzienne zapytania dotyczące ustawy o PPK i opracowujemy we współpracy z Ministerstwem Finansów i Komisją Nadzoru Finansowego odpowiedzi na takie tematy jak np. fuzje czy przejęcia.

Zapraszamy także reprezentantów instytucji finansowych do udziału w organizowanych lub wspieranych przez nas konferencjach tematycznych, a na stronie internetowej zamieszczamy materiały edukacyjne ?również na potrzeby instytucji finansowych.

Na pomoc, jak widać, mogą liczyć także instytucje finansowe, a nie tylko zatrudniający, którym oferujemy bezpłatne wsparcie ekspertów regionalnych PPK w postaci konsultacji oraz szkoleń dla pracowników

i pracodawców. A dzięki ścisłej współpracy jesteśmy w stanie pomóc instytucjom finansowym w rozwijaniu umiejętności i zmianie podejścia do klientów tak, by w kolejnych etapach wprowadzania PPK efekty wdrożenia nie były tak zróżnicowane.

Byki i Niedźwiedzie, nagrody redakcji „Parkietu" za 2019 rok.

Prezes roku | Adam Góral, Asseco Poland

Spółka roku z WIG20 | CD Projekt

Spółka roku z mWIG40 | LiveChat Software

Spółka roku z sWIG80 | Dom Development

Spółka roku z NewConnect | Columbus Energy

Dom maklerski roku | DM BOŚ

TFI roku | TFI PZU

PPK roku | PKO TFI

Analityk roku | Piotr Łopaciuk, BM PKO BP

Ekonomista roku | Łukasz Tarnawa, BOŚ

Osobowość rynku kapitałowego | Andrzej S. Nartowski

Złote portfele

Fundusz akcji polskich | Investor Akcji, zarządzający Maciej Chudzik

Fundusz akcji zagranicznych | Investor Nowych Technologii, zarządzający Maciej Chudzik

Fundusz mieszany | Caspar Globalny, zarządzający Piotr Rojda

Fundusz instrumentów dłużnych polskich | PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,

zarządzający Jarosław Karpiński

Fundusz instrumentów dłużnych zagranicznych | PZU Dłużny Rynków Wschodzących, Jarosław Karpiński

Fundusz rynku surowców | PKO Akcji Rynku Złota, zarządzający Radosław Pela

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: PARKIET

×

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA