Banki

KNF ustaliła parametr ST Banku Handlowego na 1,39 pkt proc.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła wysokość parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 1,39 pkt proc. w przypadku Banku Handlowego, podał bank.
Foto: materiały prasowe

"W przesłanym piśmie KNF poinformował ponadto o wysokości parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny. Dla Banku różnica pomiędzy współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszu referencyjnym, a TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy, tj. na koniec 2021 r., z uwzględnieniem korekt nadzorczych wyniosła 1,39 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Bank poinformował, że otrzymał pismo KNF w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2020 r., które są tożsame z założeniami opublikowanymi w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji z dnia 3 grudnia 2019 r.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.