REKLAMA
REKLAMA

Banki

Słaby wynik Idea Banku

Bank zanotował stratę wynikającą z bardzo słabego wyniku z opłat i prowizji. Zapewnia, że szum medialny nie jest związany z działalnością biznesową banku.
Foto: parkiet.com

Idea Bank miał w III kwartale 33 mln zł straty netto wobec 97 mln zł zysku rok temu. Wynik odsetkowy spadł przez rok o 2,5 proc., do 162 mln zł, a wynik z prowizji był zerowy wobec 89 mln zł rok temu. Koszty zmalały o 13 proc., do 124 mln zł. Odpisy zmalały o 35 proc., do 72 mln zł. Po trzech kwartałach strata wynosi 412 mln zł wobec 195 mln zł zysku rok wcześniej. Notowania oscylują wokół wczorajszego zamknięcia na poziomie 2,55 zł.

Bank tłumaczy, że strata wynika ze zmiany skali i struktury sprzedaży zarówno po stronie produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych. Chodzi o wynik z opłat i prowizji, który jest na minusie po trzech kwartałach na poziomie 144 mln zł (koszty z tytułu zwrotów wynagrodzenia z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych wyniosły 189 mln zł, a z tytułu zwrotów wynagrodzenia z tytułu sprzedaży produktów inwestycyjnych 142 mln zł). Zmiana modelu znalazła odzwierciedlenie w mniejszej bieżącej kwocie przychodów prowizyjnych, ale przyszłej ich większej powtarzalności i niższej amplitudzie wahań.

„Ta bardzo istotna i pozytywna zmiana modelu biznesowego łączy się przejściowo z kosztami netto, bowiem spadek przychodów prowizyjnych nie jest w początkowej fazie skompensowany obniżeniem kosztów prowizyjnych. W bieżącej sprzedaży kredytowej dominują produkty własne, o stosunkowo wysokich marżach i akceptowalnym koszcie ryzyka. Nowe działania sprzedażowe wsparte są wprowadzonym niedawno nowym modelem behawioralnym, który umożliwia lepszą kontrolę ryzyka" – tłumaczy Idea Bank.

Bank nie spełniał wymogów kapitałowych na koniec września. W ramach podjętych działań związanych ze wzmocnieniem wskaźników kapitałowych, zarząd rozpoczął proces optymalizacji sumy bilansowej, który będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach. Działania te, połączone z zaplanowanym podwyższeniem funduszy własnych, powinny doprowadzić do wzmocnienia pozycji kapitałowej banku, co – poza zmianą modelu biznesowego - jest obecnym priorytetem zarządu - dodano. Idea Bank kontynuuje analizy dotyczące potencjalnego połączenia z Getin Noble Bank.

- Publiczna debata, z którą mamy do czynienia od 13 listopada, nie jest w żaden sposób związana z obecnymi działaniami Idea Banku. Mimo to, w sposób oczywisty medialny szum – zrozumiały w kontekście wydarzeń, jakie go zainicjowały – uderzył rykoszetem w nasz bank, jego wizerunek i markę. Pragnę zapewnić naszych klientów oraz akcjonariuszy, że podjęliśmy wszelkie niezbędne działania, mające na celu ochronić Idea Bank przed skutkami zamieszania na polskim rynku finansowym, a wszystkie transakcje klientowskie były i są realizowane bez żadnych zakłóceń – mówi Jerzy Pruski, p.o. prezesa Idea Banku.

Poinformowano w raporcie, że zarząd jest w trakcie uzgodnień Planu Ochrony Kapitału z UKNF, a do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za III kwartał nie został on zatwierdzony.

W połowie listopada Komisja Nadzoru Finansowego zamieściła wpis dotyczący Idea Banku na Liście ostrzeżeń publicznych KNF. To zdaniem banku i nasilenie doniesień medialnych nie miały związku z bieżącą działalnością banku. W tym czasie pomimo wzmożonego ruchu klientów Bank realizował bez zakłóceń wszystkie transakcje klientowskie.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA