Banki

Zagraniczne obligacje w Banku Handlowym

Już nie tylko zagraniczne akcje, ale i obligacje stają się dostępne dla polskich inwestorów indywidualnych. Dom Maklerski Banku Handlowego rozszerza usługę doradztwa inwestycyjnego o obligacje zagraniczne.
Foto: materiały prasowe

Dom Maklerski Banku Handlowego rozwija wsparcie klientów w inwestowaniu na światowych rynkach dodając m.in. usługę doradztwa dotyczącego obligacji zagranicznych oraz możliwość inwestowania w nie online za pośrednictwem platformy inwestycyjnej. - Inwestowanie na zagranicznych rynkach finansowych jest coraz bardziej cenione przez polskich inwestorów - daje dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych i umożliwia większą dywersyfikację portfela – mówi Patrycjusz Wójcik, prezes DM Citi Handlowego.

Dodaje, że jego instytucja będzie mocniej wspierać ich decyzje inwestycyjne wiedzą i doświadczeniem licencjonowanych doradców i maklerów. We współpracy z bankiem wszyscy klienci private bankingu otrzymają narzędzie, które pozwali im realizować decyzje inwestycyjne w sposób za pomocą platformy CitiFX Stocks, na której do niedawna były jedynie dostępne akcje i ETF'y. Dzięki niej klienci zyskują dostęp do 3500 obligacji zagranicznych.

Dla klientów zostały opracowane przez DM Banku Handlowego trzy nowe rozszerzone strategie inwestycyjne umożliwiające dywersyfikację inwestycji - w doradztwie poza akcjami będą dostępne też obligacje (zarówno w PLN, jak USD i EUR). Doradztwo inwestycyjne obejmie różne profile ryzyka klientów, w tym konserwatywny. Klienci o takim profilu otrzymają rekomendacje dla obligacji polskich i zagranicznych o umiarkowanym poziomie ryzyka.

Usługa doradztwa inwestycyjnego ma się nie wiązać z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jedyne koszty, które ponosić będzie klient, są związane z realizacją transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz opłat za przechowywanie aktywów.

Bank Handlowy wskazuje, że oddanie do dyspozycji klientów platformy i zwiększenie liczby dostępnych instrumentów wpisuje się również w jego strategię, która zakłada dostarczanie klientom profesjonalnej pomocy w zarządzaniu majątkiem. Za pośrednictwem domu maklerskiego tego banku klienci mogą inwestować w polskie i zagraniczne akcje, obligacje, ETF i inne notowane instrumenty finansowe.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.