REKLAMA
REKLAMA

Banki

Kolejna ścięta wycena Aliora

DM BDM obniżył cenę docelową i rekomendację dla Alior Banku. Analitycy spodziewają się w tym i przyszłym roku dużej straty netto. Na ile duże jest ryzyko konieczności emisji akcji?
Foto: Bloomberg

Analitycy DM BDM w raporcie z 21 maja obniżyli cenę docelową dla Alior Banku do 12,3 zł z 34,0 zł i zmienili rekomendację na „redukuj" z „kupuj". Dzisiaj kurs na GPW to 15,95 zł, przez rok spadł o blisko 70 proc. a od początku roku o 45 proc. (dla porównania WIG-banki stracił odpowiednio 40 proc. i 35 proc.).

„Pandemia oraz nadchodzące w jej następstwie silne osłabienie gospodarcze spowodowały, że istotnie zmieniliśmy nasze podejście do Alior Banku. Model biznesowy banku był w naszym przekonaniu skuteczny, ale w czasach wzrostu gospodarczego. Spadek PKB oraz wzrost bezrobocia powodują, że główne składowe modelu ulegają istotnemu osłabieni" – czytamy w raporcie, w którym analitycy zwracają uwagę głównie na spadek stóp procentowych i wzrost kosztów ryzyka.

Dodają, że model biznesowy Alior Banku zakładał akceptację wysokich kosztów ryzyka, przy jednoczesnej koncentracji na produktach wysoko marżowych odzwierciedlonej m.in. przez wysoką marżę odsetkową. O ile w czasach trwałego wzrostu gospodarczego (i przed „małym TSUE") model ten charakteryzował się wysoką efektywnością, silne osłabienie gospodarcze powoduje, że główne składowe modelu ulegają znacznie większemu – niż średnio w sektorze – osłabieniu. Wynik odsetkowy będzie pod silną presją obniżek stóp procentowych. Ze względu na m.in. strukturę portfela kredytów Alior Bank jest bardziej niż większość konkurentów podatny na zmiany stóp procentowych. Zarząd szacuje, że ostatnie obniżki mogą spowodować zmniejszenie wyniku netto o około 300 mln zł rocznie wobec 253 mln zł i 713 mln zł zysku netto banku w 2019/18 r.

Co gorsza Alior jest też bardzo podany pod względem wyniku na wzrost rezerw. „Uśrednione koszty ryzyka Aliora w ostatnich trzech latach wyniosły 222bp vs. średnia w sektorze 80bp. Alior był też jedynym bankiem, gdzie koszty ryzyka w segmencie korporacyjnym były wyższe (i to istotnie) niż w detalicznym. Akceptacja wysokiego ryzyka powoduje, że w momencie silnego spowolnienia gospodarczego saldo rezerw staje się kluczową zmienną decydującą o zyskowności lub stratach banku" – dodano w raporcie.

Analitycy DM BDM oczekują w tym roku aż 438 mln zł straty netto ze względu na oczekiwany spadek wyniku odsetkowego (-9% r/r) oraz wzrost oczekiwanych kosztów ryzyka (do 410bp z 261bp w 2019 r. oraz 200bp w 2018 r.) przy płaskich kosztach r/r oraz nieco słabszym wyniku prowizyjnym. W przyszłym roku wynik według prognoz nadal będzie ujemny na poziomie 400 mln zł.

Jakie jest ryzyko emisji akcji? „Na koniec 1Q20 nadwyżka kapitałowa Tier I w banku wynosiła 2,2 mld zł (444bp). Według naszych szacunków, aby współczynnik Tier I znalazł się na progu wymaganego minimum (8,5%), przy wzroście sumy bilansowej o 4 mld zł strata netto banku w 2020 r. musiała by wynieść niemal 2 mld zł" – dodano w raporcie (to bazuje na założeniach, że bufor ryzyka systemowego zostałby nadal zerowy po obniżeniu go w marcu).

Ten tekst jest skrótem rekomendacji, której autorem jest Michał Fidelus, analityk DM BDM. Jej pierwsze rozpowszechnienie odbyło się 21 maja o godz. 7:50. W załączniku zamieszczamy zastrzeżenia prawne.

Załączniki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA