REKLAMA
REKLAMA

Banki

Niemały wpływ cięcia stóp na wyniki Santandera

Zarząd Santander Banku Polska przedstawił szacowany wpływ dwóch ostatnich obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej na wyniki.
Foto: Bloomberg

„Na dzień niniejszego raportu, na podstawie wykonanych przez siebie wyliczeń, bank wskazuje, że decyzje RPP o obniżkach stóp procentowych łącznie o 100 pkt bazowych będą mieć negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek banku od 300 do 350 mln zł. Dodatkowo, analogiczny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek dla Santander Consumer Banku, będącego spółką zależną banku, wyniesie od 80 do 100 mln zł" – czytamy w komunikacie. W związku z tym łączny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek grupy w tym roku sięgnie od 380 do 450 mln zł.

Zarząd wskazuje, że wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a jego rzeczywista skala będzie uzależniona od kształtu krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych i możliwych zmian bilansu. Zarówno podane wyliczenia jak i założenia mogą ulec zmianie – zastrzeżono.

Dla porównania grupa Santander Banku Polska miała w 2019 r. 6,58 mld zł wyniku odsetkowego, więc około 380-450 mln zł stanowi 5-7 proc. tego rezultatu. Wpływ na wynik netto jest jednak – podobnie jak  w innych bankach – znacznie większy. Ubytek zysku netto może sięgać 310-360 mln zł. Prognozy analityków ze stycznia dotyczące tegorocznego zysku netto Santander Banku Polska - a zatem nie uwzględniające jeszcze pandemii, zakładające wzrost akcji kredytowej, stałe stopy procentowe i spadek kosztów finansowania poprawiający marżę odsetkową – zakładały, że osiągnie około 2,5 mld zł zysku netto (kwota ta była mocno podatna od przyjętych założeń dotyczących odpisów frankowych). Zakładając wspomniane 2,5 mld zł, ubytek zarobku spowodowany cięciem stóp może więc sięgać 12,5-14,5 proc.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA