Banki

Początek roku słaby dla banków

Zysk branży spadł w styczniu o ponad 40 proc., głównie z powodu niższego wyniku z odsetek i wzrostu odpisów.
Foto: Adobestock

Zysk netto sektora bankowego w styczniu 2021 roku wyniósł 332 mln zł, co oznacza, że spadł o 42 proc. rok do roku – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

Głównym powodem słabszych wyników są niższe przychody operacyjne – wyniosły 5,46 mld zł, czyli zmalały o 11 proc. Zdecydował o tym wynik z odsetek, który skurczył się o 13,4 proc., do 3,78 mld zł (to wartość podobna jak w grudniu). O tak dużym spadku rok do roku zdecydowało cięcie stóp procentowych, które Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła w marcu ubiegłego roku a zakończyła pod koniec maja (zatem baza porównawcza jest wciąż wysoka). Nadal silny jest wynik z opłat i prowizji, który wyniósł około 1,35 mld zł, czyli urósł o ponad 16 proc.

Na szczęście dla banków zmalały również koszty administracyjne: wyniosły 3,77 mld zł, o 10,8 proc. mniej niż przed rokiem. Wydatki pracownicze wyniosły 1,48 mld zł (spadek o 3,1 proc.), pozostał koszty zaś 2,29 mld zł (spadek o 15 proc.). Obniżenie wydatków w tej drugiej kategorii to zasługa niższych składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zmalały o 30 proc., do 2,23 mld zł).

Wynik stycznia obciążyły odpisy kredytowe w wysokości 733 mln zł, czyli były o 16 proc. większe niż rok temu. Zwykle w styczniu są niższe, w poprzednich miesiącach (które nie kończyły kwartału) sięgały 800 mln zł. Odpisy w miesiącach kończących kwartał sięgały ostatnio 1,1 mld zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.