Banki

Działania władz ulżą bankom

Zmiany w regulacjach i specjalne programy, wprowadzone przez bank centralny i regulatora, złagodzą wpływ epidemii koronawirusa na sektor bankowy - ocenia Moody's.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Agencja ratingowa Moody’s ocenia, że obniżenie stopy referencyjnej o 50 punktów bazowych przez Radę Polityki Pieniężnej (do obecnego 1 proc.) obniży marżę odsetkową i tym samym zyski banków. Jednak w połączeniu z działaniami rządowymi, obniżka będzie wspierać dostępność długu i jego spłatę oraz ograniczy koszty kredytu, co powinno spowolnić pogorszenie jakości aktywów.

Analitycy dodają, że bankom pomoże też wzrost oprocentowania rezerwy obowiązkowej banków i zmniejszenie jej stopy (zmalała stopa z 3,5 proc. do 0,5 proc. a oprocentowanie urosło do 1 proc. z 0,5 proc.). Z kolei zmniejszenie rezerw zapewni bankom więcej elastyczności w zarządzaniu płynnością i pomoże złagodzić presję płynnościową związaną z wakacjami kredytowymi, które instytucje oferują obecnie klientom.

W raporcie dodano, że wsparciem płynności banków jest również program skupu obligacji przez NBP oraz kredyt dyskontowy podobny do ukierunkowanych długoterminowych operacji refinansujących stosowanych przez Europejski Bank Centralny (TLTRO).

Zdaniem Moody's, wydłużenie przez NBP terminu uzyskania przez banki wymogów kapitałowych MREL (do 2024 r. z 2020 roku wcześniej) zmniejszy presję na instytucje, które mogłyby być zmuszone do zwiększania zadłużenia w trudnym otoczeniu rynkowym po wyższym koszcie. Agencja szacuje, że oceniane przez nią polskie banki będą musiały pozyskać ok. 12 mld euro długu, by spełnić kryteria regulacji MREL.

Analitycy Moody’s ocenili, że redukcja buforu ryzyka systemowego (do 0 z 3 proc.) zwiększy możliwości kredytowe sektora bankowego (uwolni około 31 mld zł kapitału), ale sprawi również, że w ciągu najbliższego roku lub dwóch lat banki będą bardziej narażone na ryzyko prawne banków wynikające z hipotek walutowych. "Zwiększenie dywidend po redukcji systemowego bufora ryzyka ocenilibyśmy negatywnie" - napisano w raporcie. 

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.