Analizy

Giełda w Warszawie: Firmy pokazują wzrost wyników w III kwartale. Które branże zaskakują?

Sezon wyników na GPW powoli się rozpędza i w wielu przypadkach wskazuje na znaczną poprawę wyników rok do roku.
Foto: Bloomberg

Rąbka tajemnicy uchyliły też spółki, które przedstawiły wstępne szacunki. Kto zaskoczył ? Wśród spółek, które przedstawiły już raport za III kwartał, jest m.in. Santander Bank Polska, który wypracował 544 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 13 proc. rok do roku i o prawie 145 proc. więcej niż w II kwartale. Z kolei bank Millennium miał 311 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kwartale 2021 r., wobec 60 mln zł zysku rok wcześniej. Wynikami pochwaliło się także Orange. Jeden z dwóch największych telekomów notowanych na giełdzie w Warszawie wypracował w III kwartale 1,59 mld zł zysku, wobec 53 mln zł zysku rok wcześniej. Ogromna poprawa to jednak efekt głównie sprzedaży udziałów w spółce Światłowód Inwestycje. W III kwartale Orlen wypracował 4,27 mld zł skonsolidowanego zysku EBITDA LIFO i tym samym kluczowy dla płockiego koncernu wskaźnik wzrósł o 116,5 proc. rok do roku. Z kolei oczyszczony wynik EBITDA LIFO Lotosu wyniósł 1,15 mld zł wobec 433,2 mln zł przed rokiem.

Na fali w III kwartale pozostawały także spółki związane z branżą stalową. Jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku – Bowim – odnotował według wstępnych danych 136,5 mln zł jednostkowego zysku, co stanowi wzrost o 132,4 mln zł rok do roku. Z kolei Stalprofil szacuje, że w minionym kwartale zysk netto wzrósł do 24,6 mln zł z 2,8 mln zł rok wcześniej. Cognor wypracował 113,5 mln zł zysku, wobec 1,5 mln zł rok wcześniej.

A jak do sezonu wyników podchodzą analitycy? „Generalnie oczekujemy w III kw. utrzymania dynamicznego odbicia r./r. łącznych korporacyjnych znormalizowanych zysków (rozpoczętego w I kw.) przy wsparciu niewymagającej bazy z III kw. 2020 r. (aczkolwiek wykraczającym poza sam efekt niskiej bazy), dużo wyższej dynamiki r./r. powtarzalnych zysków w podgrupie spółek o dużej kapitalizacji niż w podzbiorze małych i średnich spółek (różne bazy za III kw. 2020 r. dla tych dwóch grup) oraz węższego niż w I półroczu br. (aczkolwiek wciąż przyzwoitego) zakresu wzrostów r./r. znormalizowanych zysków" – stwierdzili analitycy DM BOŚ w raporcie z 7 października. DOS

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.