Oprocentowanie obligacji będzie oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę wynoszącą 4 pkt proc. Zapisy na obligacje rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 17 lutego włącznie. - To pierwsza w tym roku, a trzecia z kolei oferta w ramach IX Programu Emisji Obligacji, kierowana do inwestorów indywidualnych. Ostatnie dwie emisje cieszyły się dużym zaufaniem i zainteresowaniem inwestorów, co przełożyło się na redukcję zapisów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obligatariuszy oraz naszym inwestycyjnym planom podjęliśmy decyzje o ofercie na kwotę 50 mln zł. Nie zmieniamy pozostałych warunków, w tym podtrzymujemy warunki cenowe na poziomie marży 4 proc. powiększonej o WIBOR 3M. Zapisy na oferowane papiery zaczną się 6 lutego i potrwają do 17 lutego włącznie. Stale pracujemy nad wzrostem międzynarodowej grupy Kruk, doskonaląc jej operacyjne i technologiczne procesy. Pozyskane finansowanie przyczyni się do budowania jeszcze silniejszego Kruka – wskazuje prezes firmy Piotr Krupa.