Wsparciem dla złotego były ostatnio liczne wypowiedzi przedstawicieli NBP, Ministerstwa Finansów czy premiera. Nie oczekujemy jednak, by interwencje werbalne były wystarczające dla kontynuacji umocnienia złotego w przypadku np. niesprzyjającego otoczenia zewnętrznego. W naszej ocenie kluczowe dla bieżących notowań złotego będą ruchy eurodolara. Co prawda wydarzeniem tygodnia na rynku lokalnym będzie publikacja wstępnej inflacji CPI we wrześniu, nie sądzimy jednak, aby odczyt istotnie wpłynął na oczekiwania przed październikowym posiedzeniem RPP. Z dużym prawdopodobieństwem przyniesie ono kolejną, choć mniej agresywną niż we wrześniu, obniżkę stóp procentowych. Uwaga inwestorów kierować się będzie zatem na impulsy zewnętrzne.

Kurs EUR/USD konsekwentnie próbuje atakować poziom 1,0630, co w naszej ocenie będzie skutecznie powstrzymywać aprecjację złotego. Podsumowując, uważamy, że notowania EUR/PLN poruszać się będą w trendzie horyzontalnym skupionym wokół poziomu 4,60 plus minus 2 gr.

Na krajowym rynku długu najbliższe dni powinny przynieść podtrzymanie presji wzrostu rentowności – w ślad za rynkami rozwiniętymi. Ważnym wydarzeniem będzie zaplanowana na piątek publikacja planu podaży obligacji na IV kwartał – może to być czynnik negatywnie wpływający na ich wycenę.