Kolejny rekordowy kwartał Grupy PZU. Zapowiedź wypłaty 2,80 zł dywidendy

W pierwszym kwartale 2019 r. PZU pobiło własny rekord i wygenerowało wyższy przypis składki niż w analogicznym kwartale 2018 r. Jest to więc kolejny najlepszy kwartał w historii firmy, co według jej zarządu jest dobrym prognostykiem na cały rok.

Publikacja: 14.05.2019 08:22

Kolejny rekordowy kwartał Grupy PZU. Zapowiedź wypłaty 2,80 zł dywidendy

Foto: materiały prasowe

Grupa PZU ogłosiła we wtorek wyniki za pierwszy kwartał 2019 r. Był to jej najlepszy w historii pierwszy kwartał pod względem przypisu składki. Grupa zebrała ponad 5,9 mld zł składki, w porównaniu do ponad 5,8 mld zł w pierwszym kwartale 2018 r. Zysk netto jednostki dominującej wzrósł z 627 mln zł przed rokiem do 747 mln zł, czyli o 19,1 proc., mimo wyższych wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Grupa pochwaliła się wysoką rentownością w ubezpieczeniach majątkowych w swoich polskich spółkach. Wskaźnik mieszany sięgnął 87 proc. W segmencie ubezpieczeń na życie rentowność w ubezpieczeniach grupowych wzrosła o 0,2 pkt proc. licząc rok do roku. Liczba zawartych umów PZU Zdrowie była o 46 proc. wyższa niż w pierwszym kwartale 2018 r. Rentowność portfela głównego to 4,5 proc. wartości urocznionej.

W tej sytuacji zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy na poziomie 2,80 zł za akcję.

- Wyniki I kwartału to dowód realizacji przyjętej i ogłoszonej przez nas strategii na lata 2017-2020.  Wypracowaliśmy rekordowy przypis składki w tym kwartale, równocześnie znacząco zwiększając wynik netto – komentuje te wyniki Paweł Surówka, prezes PZU SA - Należy podkreślić bardzo duże wzrosty w obszarze inwestycji, gdzie wynik jest wyższy o ponad 50 proc., a także 46 proc. wzrost liczby klientów w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych.  Pokazuje to, że Grupa PZU ma solidne fundamenty i bardzo dobre perspektywy na cały 2019 r. – przekonuje.

Prezes chwali się też realizacją projektów z obszarów innowacji i nowych technologii. - Pozwoliło nam to na wdrożenie do sprzedaży naszego produktu z urządzeniem  PZU GO, co ogłosiliśmy na początku bieżącego kwartału.  Równie dużo wysiłków poświęciliśmy na budowę oferty na rynku PPK - dodaje.

- Rośnie liczba klientów i skala działalności przy zachowaniu wysokiej dyscypliny zarówno po stronie kosztów administracyjnych jak i kosztów akwizycji, których udział w składce spadł w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,5 pkt proc. Pozwala to na konsekwentne budowanie wartości dla akcjonariuszy przy zachowaniu atrakcyjnych cen naszych produktów – komentuje Tomasz Kulik, dyrektor finansowy Grupy PZU.

Jego zdaniem wysoki wynik ekonomiczny przy jednoczesnym ograniczeniu kapitałochłonności portfela, przekłada się  na rosnący poziom środków własnych i wypłacalności. - Tak silna pozycja kapitałowa pozwala optymistycznie patrzeć na realizację strategii i rekomendować wypłatę wysokiej dywidendy akcjonariuszom. Przedstawiona przez zarząd i pozytywnie zarekomendowana przez radę nadzorczą propozycja podziału wyniku za 2018 r. pozwala na osiągnięcie przez naszych inwestorów wysokiej 6,8-proc. stopy dywidendy – mówi Tomasz Kulik.

Ubezpieczenia
PZU wchodzi w atom
Materiał Promocyjny
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
Ubezpieczenia
Banki sprzedają więcej polis
Ubezpieczenia
Rośnie liczba prób wyłudzenia odszkodowań z ubezpieczeń
Ubezpieczenia
Rekordowy zysk Grupy PZU
Materiał Promocyjny
Pierwsze święta z AI, czyli prostsza droga prezentu do klienta
Ubezpieczenia
Rekordowy zysk Grupy PZU. W trzy kwartały więcej niż kiedykolwiek w rok
Ubezpieczenia
Ceny polis na świecie nadal rosną. 24 kwartał z rzędu kwartał