Drugi dzień XVI Forum Funduszy upłynął pod znakiem dyskusji o ESG, przyszłych emeryturach czy perspektywach gospodarczych, które nakreślił Leszek Balcerowicz. Przed jakimi wyzwaniami stoi dziś branża TFI?

Zachęta niższych opłat

Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF, wskazał na kilka punktów. Jego zdaniem sposobem na zatrzymanie umorzeń, a następnie przyciągnięcie nowych wpłat mogłyby być proste i tanie produkty. – Dobrze się stało, że sektor TFI oparł się np. pokusie tworzenia produktów dających ekspozycję na kryptoaktywa. Należy stawiać na budowę długoterminowych relacji z klientem, stopniować złożoność oferowanych produktów – stwierdził Jastrzębski. Jak zauważył, najlepszym ambasadorem branży jest klient.

Szef KNF odniósł się także do kwestii opłat. – Może warto premiować klientów długoterminowych poprzez obniżki opłat za zarządzanie – podpowiadał. Jak dodał, byłby to sposób na budowę długoterminowych relacji z klientami. Jastrzębski zwrócił uwagę, że kwestia opłat będzie coraz ważniejsza w kontekście presji tańszych produktów zagranicznych.

– Podnoszenie opłat w funduszach dłużnych w czasie, gdy przynoszą one duże straty, na co zdecydowało się ostatnio kilka TFI, to działanie kontrproduktywne i należy je temperować – zaznaczył.

ESG do przemyślenia

Ostatnie miesiące, w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, zrodziły refleksje nad dotychczasowymi zasadami zrównoważonego rozwoju biznesu. Zainteresowanie tematyką ESG jednak nie maleje. – Czas pandemii, a następnie wojny w Ukrainie wpłynął na wiele rzeczy, w tym także ESG. Zarówno pandemia, jak i wojna podkreśliły ważność komponentu „S", który wcześniej był jakby na trzecim miejscu – zauważyła Izabela Olszewska, członek zarządu GPW. Jak dodała, temat praw człowieka, traktowania pracowników czy różnorodności kadry nabrał nowego znaczenia. – Globalni inwestorzy pytają nas nadal na każdym spotkaniu o ESG, ale w czasach, gdy rosną wydatki na zbrojenia, zwyżkują surowce, wiele osób zastanawia się, czy jest to dalej dobry czas do kontynuowania transformacji energetycznej – przyznała Olszewska. Jak oceniła, może zmienić się harmonogram transformacji, ale nie jej główny cel i termin. – Ostatnie wydarzenia zdecydowanie podniosły wagę kwestii społecznych. Jednocześnie powstało wiele nowych pytań, jak np. dotychczasowe podejście wykluczające firmy zbrojeniowe – zwróciła uwagę Katarzyna Średzińska, ekspertka Deloitte.

Zarządzający przyznali, że wśród klientów funduszy widać zainteresowanie produktami ESG. Rafał Lerski, członek zarządu BNP Paribas TFI, tłumaczył, że spółki ESG są postrzegane lepiej przez otoczenie – w tym inwestorów. – Mamy większe prawdopodobieństwo generowania wyższych przepływów finansowych i zarazem niższe koszty pozyskania kapitału, co teoretycznie powinno przełożyć się pozytywnie na wyniki funduszy ESG – analizował. Michał Szymański, prezes VIG C-Quadrat TFI, stwierdził jednak, że krajowa giełda oferuje skrajnie małe możliwości inwestowania w spółki działające według kryteriów ESG. – Nie jest to oczywiście wina giełdy, bo ona jest obrazem naszej gospodarki. To się może jednak zmienić. Giełda może być zdominowana przez spółki nowoczesnych technologii – zauważył Szymański.

Jedna z debat tegorocznego Forum Funduszy dotyczyła zaufania do produktów emerytalnych. Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR, zwracał uwagę, że przed wprowadzeniem PPK długoterminowe oszczędności w ramach III filara budowało tylko około 1 mln osób. – Po wdrożeniu PPK oszczędza w ten sposób 3,7 mln osób, w tym 2,4 to uczestnicy PPK.

Leszek Balcerowicz wyrysował nie najlepsze perspektywy dla polskiej gospodarki. – Kolejne lata przyniosą silne spowolnienie gospodarcze, ale trudno powiedzieć, czy także recesję. Ktokolwiek będzie rządził w przyszłym roku, stanie przed ogromnym wyzwaniem – przewidywał.