To ósmy patent przyznany spółce w USA. Dotyczy on mechanizmu analitycznego, który pomaga zwalczać przestępczość finansową. Szacuje się, że liczba przypadków takich jak oszustwa, kradzieże, korupcja, pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu rośnie corocznie o 10-15 proc. Polska firma podkreśla, że dzięki zaawansowanym algorytmom oraz możliwościom podłączenia analityki grafowej ze sztuczną inteligencją, jej narzędzia pozwalają użytkownikom w bardzo krótkim czasie odkrywać ukryte zależności i wzorce.

Biznes DataWalk dopiero się rozpędza. Jeszcze nie jest rentowny. Pierwszy kwartał spółka zakończyła 22 mln zł straty netto (wyniki nie są zaskoczeniem, bo spółka wcześniej opublikowała szacunki). Natomiast pozytywną informacją jest wzrost przychodów. Na poziomie skonsolidowanym wyniosły 6,4 mln zł w porównaniu z 3,2 mln zł przed rokiem.

Portfel zamówień DataWalk rośnie, a zarząd zapowiada dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów w 2024 r. Ostatnio polskiej spółce udało się pozyskać kilku istotnych klientów, w tym Barclays Bank oraz Związek Banków Polskich. W kolejnych kwartałach zamierza pozyskiwać kolejnych klientów oraz kontynuować strategię opartą o wyższe cenniki. Obowiązują one od stycznia 2024 r. i będą rewidowane w górę od początku 2025 r.

DataWalk jest notowane na GPW. Wycena całej spółki wynosi obecnie 300 mln zł, a za jedną akcję trzeba zapłacić 59 zł (spadek o prawie 5 proc.).