Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 12 grudnia, a zakończy 18 grudnia 2023 roku, o godz. 17:00.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu zaproszenia jest Ipopema Securities.

Na poniedziałkowym zamknięciu kurs spółki wynosił 68 zł.