Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I kwartale 2023 r. 108,1 mln zł wobec 107,6 mln zł rok temu. Wynik jest zgodny z podanymi wcześniej szacunkami. Zysk operacyjny rok do roku urósł o 2,8 proc. do 397,6 mln zł i był o 1,8 proc. wyższy od średniej prognozy analityków. Z kolei EBITDA poszła w górę o 3,6 proc. do 622,5 mln zł, podczas gdy rynek oczekiwał 614,9 mln zł. Przychody były zbliżone do prognoz analityków. Rok do roku urosły o 7,1 proc. do 4,3 mld zł.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2023 r. w kursach zmiennych (w obszarze oprogramowania i usług własnych) ma obecnie wartość 11,2 mld zł. Z kolei w kursach stałych wynosi 11,7 mld zł i jest wyższy o 4 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Silna dywersyfikacja biznesu na poziomie produktów, sektorów i rynków geograficznych, a także długoterminowe relacje z klientami i wysoki udział powtarzalnych przychodów zapewniają grupie Asseco bezpieczeństwo i stabilność finansową w zmiennym otoczeniu biznesowym. Biorąc pod uwagę jedynie rozwój organiczny, wzrost sprzedaży w kursach stałych wyniósł w I kwartale 2023 roku 8 proc., czyli ukształtował się na zbliżonym poziomie do pierwszych trzech miesięcy 2022 r. – podkreśla wiceprezes Asseco Poland, Karolina Rzońca-Bajorek. Zaznacza, że grupa urosła we wszystkich segmentach, a dynamika przychodów była najwyższa w segmencie Asseco Poland.

- Obserwujemy w Polsce bardzo dobre wyniki sprzedażowe w sektorach bankowości i finansów, opieki zdrowotnej, energetyki i telekomunikacji. Zanotowaliśmy również dwucyfrowy wzrost sprzedaży w spółkach Asseco Data Systems i Asseco Cloud - podkreśliła.

Przychody polskiego segmentu działalności wzrosły o 11,9 proc. rok do roku, do 457,1 mln zł, ale zysk EBITDA spadł o 1,3 proc. do 89,4 mln zł. Z kolei segment Asseco International wypracował 988,4 mln zł przychodów, o 5,1 proc. więcej niż rok wcześniej oraz wyższą o 2 proc. EBITDA na poziomie 145 mln zł. Natomiast Formula Systems miała 2,9 mld zł przychodów, o 7,3 proc. więcej niż przed rokiem oraz 392,6 mln zł wyniku EBITDA, czyli 6,3 proc. więcej rok do roku.