"W ramach przeprowadzanego skupu spółka zamierza nabyć akcje własne w ilości nie większej niż 20 084 akcji, tj. nie większej niż 1,85% wartości kapitału zakładowego spółki, po jednostkowej cenie nie niższej niż 33 zł oraz nie wyższej niż 100 zł za jedną akcje spółki" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z warunkami, o których mowa w uchwale, skup akcji będzie trwał od 29 marca 2023 r. do nie później niż 21 sierpnia 2023 r., chyba że środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną wcześniej wyczerpane lub zarząd podejmie decyzję o wcześniejszym zakończeniu skupu.

"Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy realizację skupu akcji własnych, w ramach podjętej w lutym uchwały NWZ. Istotne jest dla nas by przeznaczyć go przede wszystkim na realizację części programu motywacyjnego. Ponownie pragnę podkreślić, że uprawnione osoby w ramach programu motywacyjnego obejmować będą akcje z dyskontem do ceny rynkowej, ale jednocześnie będą objęte kilkuletnim lock-upem" - powiedziała prezes Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.

Zgodnie ze strategią rozwoju spółki, na początku tego roku Drago entertainment rozpoczęło oficjalny proces przeniesienia akcji z NewConnect na główny rynek GPW. Debiut na głównym parkiecie powinien nastąpić jeszcze w tym roku, w 25-lecie działalności spółki, przypomniano.

Drago entertainment to producent i deweloper gier wideo, powstały w 1998 roku w Krakowie. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.