Menedżment giełdowej spółki Brand24 pod kierunkiem Michała Sadowskiego rozważy partnerstwo strategiczne z innym podmiotem, pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego. Weźmie pod uwagę też transakcję o innej strukturze, ale może też nie zdecydować się na żadną z opcji – wynika z czwartkowego komunikatu spółki.

Brand24 na początek może zatrudnić firmę doradczą, która wesprze zarząd w przeglądzie.

„Jednocześnie zarząd emitenta informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały podjęte i nie ma pewności czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta” – napisano w giełdowym komunikacie. To standardowa formułka na tego typu okazje.

Czytaj więcej

Wpisy na Twitterze ruszyły Brand24

- Firma rozwija się dynamicznie, a nasze przychody urosły w zeszłym roku o ok. 40 proc. Ambicje są jednak jeszcze większe. Mamy fantastyczny, zaawansowany technologicznie produkt. Jesteśmy przekonani, że możemy nim skutecznie konkurować na rynkach zagranicznych, szczególnie w USA. Dlatego rozważamy ścieżkę rozwoju związaną z partnerem, który pozwoli skokowo zwiększyć skalę działalności. Nie szukamy finansowania, ale podmiotu, który ma dużą bazę klientów kompatybilnych z naszymi rozwiązaniami i zapewni faktyczną synergię, czy możliwości cross-sellingowe – mówi cytowany w informacji prasowej Michał Sadowski.

Zgodnie z założeniami Brand24 ma zakończyć przegląd opcji najpóźniej do końca 2023 roku.

Według wstępnych danych, w 2022 r. Grupa Brand24 miała 22,2 mln zł przychodu, niecałe 6 mln zł EBITDA oraz 3,4 mln zł zysku operacyjnego.

Głównym akcjonariuszem Brand24 jest Grupa Larq (d. CAM Media). Wg ostatnich informacji dysponuje 28,3 proc. akcji analitycznej firmy.

Brand24 to nie jedyna giełdowa grupa działająca w segmencie marketingowym, która szuka inwestora. W ubiegłym roku przegląd strategicznych opcji dla segmentu marketingowego ogłosiło K2 Holding.