Zysk operacyjny wyniósł 425,8 mln zł wobec 683,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA w II kw. br. wyniósł 893,3 mln zł wobec 1 140,9 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk EBITDA zmniejszył się o 247,6 mln zł r/r do poziomu 893,3 mln zł w drugim kwartale 2022 roku przy marży EBITDA na poziomie 27,7% (-8,4 p.p. r/r) przy pozytywnej dynamice wzrostu przychodów. Głównymi czynnikami stojącymi za spadkiem wyniku EBITDA była dekonsolidacja wyniku sprzedanej spółki Polkomtel Infrastruktura oraz istotnie wyższe koszty zakupu energii elektrycznej" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów sięgnęły 3 228,1 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 3 159,7 mln zł rok wcześniej (wzrost o 2,2% r/r).

"Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych wzrosły o 61 mln zł (+3,7%) r/r dzięki skutecznej realizacji naszej strategii budowania wartości klienta, co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej dynamice wzrostu ARPU, jak również w związku z konsolidacją od lipca 2021 roku wyników spółki Premium Mobile" - czytamy dalej.

Przychody hurtowe spadły o 84,4 mln zł (-8,8%) r/r, przede wszystkim w wyniku regulacyjnego, sukcesywnego obniżania stawek międzyoperatorskich MTR i FTR za zakańczanie ruchu w naszej sieci przez innych operatorów. Ponadto, w związku z przejęciem kontroli nad spółką Premium Mobile w drugim półroczu 2021 roku nastąpiła eliminacja konsolidacyjna przychodów hurtowych generowanych na transakcjach z tą spółką.

Przychody ze sprzedaży sprzętu wzrosły o 100,1 mln zł (+28,6%) r/r w wyniku zarówno wzrostu wolumenu sprzedanego sprzętu, jak i większej skłonności klientów do wyboru droższych modeli smartfonów, podano także.

W I poł. 2022 r. spółka miała 503,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 928,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów w wysokości 6 214,8 mln zł w porównaniu z 6 147,1 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I poł. br. wyniósł 1 659,9 mln zł wobec 2 223,6 mln zł zysku rok wcześniej, zaś EBITDA skorygowana sięgnęła odpowiednio: 1 694 mln zł wobec 2 223,6 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 1 084,6 mln zł wobec 369,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.