"Zarząd SimFabric [...] powziął informację o podjęciu przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących uchwał:

"1. Uchwała nr 756/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki SimFabric S.A. w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW [...]

2. Uchwała nr 757/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz B spółki w związku ze zmianą rynku notowań" - czytamy w komunikacie.

Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 12 sierpnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki SimFabric:

1) 5 625 000 akcji serii A,

2) 625 000 akcji serii B.

Pod koniec lipca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt SimFabric, złożony w związku z przeniesieniem notowań spółki na rynek regulowany.

SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.