Giełda Papierów Wartościowych prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym. Z Dariuszem Mejszutowiczem, wicedyrektorem Dział Rynku Pierwotnego GPW porozmawiamy o reorganizacji rynku Catalyst, o uproszczeniu rynku długu notowanego na GPW. Jaki cel temu przyświeca? Zapytamy też o to, jaki jest 2022 r. z punku widzenia rynku Catalyst? Dlaczego jest to trudny rok dla emitentów i inwestorów? Jakie są perspektywy dla rynku obligacji korporacyjnych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze emitenta długu? 

O godz. 12.00 zapraszamy na parkiet.com i rp.pl oraz na nasz kanał na YT.

Partner programu:

materiały prasowe