Rynek firm audytorskich, a także środowisko samych biegłych rewidentów od kilku lat przechodzi wiele zmian. Panuje przekonanie, że przepisy są coraz bardziej restrykcyjne, a spełnienie wymogów stawianych przez ustawodawcę to dla wielu – zwłaszcza mniejszych podmiotów – spore wyzwanie. Czy zmiany przepisów rzeczywiście wpłynęły w tak istotnym stopniu na prowadzenie działalności przez firmy audytorskie?

Oczywiście, że wpłynęły. Spełnianie nowych wymagań regulacyjnych, co ważne, ostrzejszych niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej, powoduje, że każda firma musi wprowadzać istotne zmiany w swojej organizacji. Dotyczy to także zmian w zakresie instytucjonalnego nadzoru nad rynkiem.