Miejskie hale produkcyjne i logistyczne, parki handlowe z usługami pierwszej potrzeby, mieszkania z segmentu popularnego – to będą główne tematy inwestycyjne na świecie w 2023 r. według Savills Investment Management.

Ponieważ sektor publiczny nie będzie w stanie samodzielnie zaspokoić popytu na mieszkania, można się spodziewać, że prywatni inwestorzy będą zainteresowani finansowaniem budowy nowych i poprawą standardu istniejących zasobów przez długofalową współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi i władzami lokalnymi.