Autorzy rekomendacji zwracają uwagę, że Celon Pharma zakończyła rekrutację w ramach II fazy badań klinicznych agonisty GPR40, a w najbliższych miesiącach zakończy również rekrutację w dwóch kolejnych badaniach II fazy – inhibitora PDE10A i inhibitora JAK/ROCK. - Wszystko to sprawia, że w 2024 roku spółka powinna opublikować sporo danych klinicznych, które zweryfikują jej projekty - wskazują. Jednocześnie zauważają, że międzyczasie zarząd pracuje nad partneringiem pięciu najbardziej zaawansowanych projektów. Liczą, że w 2024 roku spółce uda się podpisać co najmniej jedną umowę partneringową. - Podpisanie chociaż jednej umowy na dalszy rozwój któregoś z innowacyjnych projektów byłoby w naszym odczuciu istotnym katalizatorem poprawy sentymentu inwestorów do spółki. Można wskazać argumenty przemawiające za różnymi projektami, jednak dopiero finalizacja umowy będzie weryfikatorem pracy i atrakcyjności projektów spółki – podkreślają analitycy.

Tekst jest skrótem rekomendacji Noble Securities dla Celon Pharmy. Jej autorem jest Krzysztof Radojewski. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 19 grudnia br. o godz. 8:42.