O ponad 5 proc. do 6,42 zł tanieją we wtorek akcje biotechnologicznej spółki. Rano podała informację o planowanej emisji do 5 mln akcji. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych. Biomed zawarł już umowę z Ipopema Securities dotyczącą pozyskania kapitału. Przewiduje ona, że biuro maklerskie pożyczy od wybranych akcjonariuszy do 5 mln akcji dopuszczonych do obrotu na GPW, w celu sprzedaży tych walorów na zasadach rynkowych. Sprzedaż akcji odbędzie się w oparciu o budowę książki popytu, skierowaną do inwestorów kwalifikowanych.

Budowa księgi popytu rozpocznie się 29 listopada, ma potrwać do 30 listopada. Następnie spółka wyemituje nowe akcje po cenie emisyjnej, która będzie równa uzyskanej w ramach sprzedaży akcji w oparciu o book building. Akcje nowej emisji obejmie biuro maklerskie i zwróci te akcje pożyczkodawcom.

Biomed twierdzi, że przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału w taki sposób zmaksymalizuje zainteresowanie udziałem w transakcji ze strony inwestorów, wpływając korzystnie na uzyskane parametry, w tym na uzyskany poziom ceny emisyjnej dla nowych akcji. Pozwoli też na szybkie pozyskanie środków.

- W ten sposób będziemy mogli stosunkowo szybko i efektywnie pozyskać kapitał na realizację strategicznych inwestycji, które diametralnie zmienią pozycję finansową spółki, co leży w interesie wszystkich akcjonariuszy Biomedu. Zaproponowany sposób sprzedaży akcji w oparciu o proces budowy książki popytu pozwoli na uzyskanie najkorzystniejszej ceny sprzedaży - twierdzi Mieczysław Starkowicz, prezes Biomedu. Dodaje, że będzie to możliwe dzięki oferowaniu przez biuro maklerskie akcji pożyczonych, które są już w obrocie. Udział w ofercie będzie mógł wziąć inwestor kwalifikowany, lub indywidualny deklarujący zakup o wartości nie mniejszej niż 100 tys. euro.

Wśród priorytetów strategicznych spółki jest rozwój produktów leczniczych BCG oraz związana z tym budowa zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego. Realizacja inwestycji ponad pięciokrotne zwiększy potencjał wytwórczy Onko BCG. Spółka wiąże z tym lekiem duże nadzieje, chce z nim wchodzić m.in. na nowe rynki zagranicznie i mocno zwiększyć przychody. Narastająco w trakcie 9 miesięcy 2022 r. sięgnęły 36,1 mln zł (+37 proc. r/r). EBITDA wyniosła 10 mln zł (+33 proc.), a zysk netto 3,5 mln zł (+195 proc.).