Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-12
Skrócona nazwa emitenta
PTWP S.A.
Temat
rekomendacja Zarządu co do dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż podjął decyzję o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które będzie dokonywać podziału zysku za rok 2023 - podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 5 803 030,80 zł (po 4,69 zł brutto na jedną akcję).

Jednocześnie Zarząd rekomenduje aby jako dzień dywidendy ustalony został dzień  8 lipca 2024 r., zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustalony został dzień 16 lipca 2024 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-12 Wojciech Kuśpik Prezes Zarządu