Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Uchwały NWZ podjęte po wznowieniu obrad w dniu 26.04.2024 r.pdfUchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. po wznowieniu obrad w dniu 26 kwietnia 2024 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-26
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. po wznowieniu obrad w dniu 26 kwietnia 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki w dniu 26 kwietnia 2024 r. wraz
z załącznikami – po wznowieniu obrad po przerwie zarządzonej przez NWZ Spółki w dniu 12 kwietnia 2024 r.,
o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2024.

Do protokołu podczas obrad NWZ nie zgłoszono sprzeciwów oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 RMF GPW
Załączniki
Plik Opis
Uchwały NWZ podjęte po wznowieniu obrad w dniu 26.04.2024 r.pdf
Uchwały NWZ podjęte po wznowieniu obrad w dniu 26.04.2024 r.pdf
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. po wznowieniu obrad w dniu 26 kwietnia 2024 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-26 Sławomir Krenczyk p.o. Prezesa Zarządu
2024-04-26 Artur Wasilewski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
20240426_131141_1063283643_Uchwaly_NWZ_podjete_po_wznowieniu_obrad_w_dniu_26.04.2024_r.pdf