Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Wojciech Rybak__Powiadomienie o transakcjach_04_04_2024_PL.pdfPL
  2. Wojciech Rybak_Powiadomienie o transakcjach_04.04.2024_EN.pdfEN

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-04
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] informuje, że Bank otrzymał od Członka Zarządu Banku powiadomienie o zbyciu akcji Banku w dniu 4 kwietnia 2024 r.

Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
Załączniki
Plik Opis
Wojciech Rybak__Powiadomienie o transakcjach_04_04_2024_PL.pdf
Wojciech Rybak__Powiadomienie o transakcjach_04_04_2024_PL.pdf
PL
Wojciech Rybak_Powiadomienie o transakcjach_04.04.2024_EN.pdf
Wojciech Rybak_Powiadomienie o transakcjach_04.04.2024_EN.pdf
EN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Bank Millennium S.A.

Date: 4 April 2024

Current Report No. 10/2024

SUBJECT: Notification on sale of Bank Millennium S.A. shares made by person performing management responsibilities at the Bank.

Management Board of Bank Millennium S.A. [Bank] informs that the Bank received from the Member of the Management Board of the Bank, notification on sale of the Bank’s shares on 4th April 2024.

The notification has been enclosed herewith.

Legal basis:

Art. 19 section 3 of MAR

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-04 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Fernando Bicho
20240404_171505_1145013480_Wojciech_Rybak_Powiadomienie_o_transakcjach_04.04.2024_EN.pdf

20240404_171505_1145013480_Wojciech_Rybak__Powiadomienie_o_transakcjach_04_04_2024_PL.pdf