KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2023
Data sporządzenia: 2023-04-14
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi CHF ujęte w wynikach I kwartału 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 11/2023 – Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi CHF ujęte w wynikach I kwartału 2023 roku Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w wyniku podjętej decyzji koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF, ujęte w ciężar wyników I kwartału 2023 roku, wyniosły 967 milionów złotych. Decyzja podyktowana jest aktualizacją parametrów modelu oceny ryzyka prawnego dla tych kredytów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKO BANK POLSKI S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
521-91-82521-91-83
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-04-14Marcin EckertWiceprezes Zarządu Banku
2023-04-14Piotr MazurWiceprezes Zarządu Banku