KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr8/2022
Data sporządzenia: 2022-05-11
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Rekomendacja Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie sposobu podziału zysku netto oraz niewypłacania dywidendy za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. przeznaczenia zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 w wysokości 2.519.835.199,42 PLN w całości na zasilenie kapitału zapasowego w celu zabezpieczenia płynności finansowej Spółki. Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. celem jej zaopiniowania. Ostateczna decyzja w sprawie sposobu przeznaczenia zysku netto oraz nie wypłaty dywidendy należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOSPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-718Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Elbląska135
(ulica)(numer)
058 3087111058 3018838
(telefon)(fax)
[email protected]www.lotos.pl
(e-mail)(www)
5830000960190541636
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-11Zofia ParyłaPrezes Zarządu
2022-05-11Krzysztof NowickiWiceprezes Zarządu