W zakończonym niedawno miesiącu skonsolidowane przychody największego krajowego dystrybutora części samochodowych wzrosły o 9,9 proc., osiągając poziom prawie 1,7 mld zł. Sprzedaż na krajowym rynku wyniosła 724,5 mln zł i była o 7,6 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Z kolei przychody spółek dystrybucyjnych operujących na kilkunastu zagranicznych rynkach w regionie zwiększyły się o 14,5 proc. do prawie 843 mln zł.

W okresie od stycznia do listopada 2023 roku łączna sprzedaż grupy zwiększyła się o 20,1 proc., przekraczając poziom 16,4 mld zł. Wszystkie spółki dystrybucyjne zanotowały dwucyfrowe wzrosty przychodów rok do roku. Na największym, polskim rynku dystrybutor zanotował ponad 15-proc. wzrost obrotów, osiągając ponad 6,7 mld zł przychodów. Wśród rynków zagranicznych najwyższe przychody grupa wypracowała w Rumunii, gdzie sprzedaż zwiększyła się rok do roku o 18,6 proc., do prawie 1,4 mld zł. Natomiast najdynamiczniej wzrosła sprzedaż na rynku serbskim (z 114 mln do 181 mln zł), co w dużej mierze było efektem niezbyt wymagającej bazy z poprzedniego roku.

Na zamknięciu piątkowych notowań akcje Inter Carsu wyceniane były po 620 zł, co oznacza zwyżkę o ponad 1,6 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji. Od początku stycznia 2023 r. papiery dystrybutora zyskały prawie 35 proc., a kapitalizacja spółki zbliżyła się do 8,8 mld zł.