W III kwartale 2023 r. dystrybutor części samochodowych wypracował 65,6 mln zł zysku netto, co oznacza poprawę o 22 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się o 21,5 proc., do 102 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 956,3 mln zł i były o ponad 27 proc. wyższe niż rok wcześniej. Marża brutto na sprzedaży obniżyła się do 28,3 proc. wobec 29,2 proc. w analogicznym kwartale 2022 r.

Po trzech kwartałach 2023 roku grupa wypracowała 2,73 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem o ponad 30 proc. lepszym w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r., EBITDA zwiększyła się o blisko 14 proc., do 268,6 mln zł, a zysk netto wzrósł o ponad 10 proc., osiągając 172,8 mln zł.

- Wypracowaliśmy ponad 30-procentowy wzrost przychodów oraz satysfakcjonujący poziom marż, pomimo wyzwań takich jak inflacja i związana z tym presja na wynagrodzenia czy wysokie stopy procentowe wpływające na koszty finansowe. Choć marża brutto na sprzedaży rok do roku odnotowała niewielki spadek, w trzecim kwartale widoczna była jej wyraźna poprawa wobec pierwszego półrocza, w związku z dużo mniejszym wpływem sprzedaży droższego towaru zakupionego w drugiej połowie 2022 r. - komentuje Aleksander Górecki, prezes Auto Partnera. - Nasza strategia działania, jak i szeroka oferta, dobrze dopasowana do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych, pozwalają nam utrzymywać szybkie tempo wzrostu - dodaje.

Auto Partner korzysta z efektów rozbudowy sieci dystrybucji i ekspansji zagranicznej. - Niezmiennie ważny jest dla nas rozwój zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Dlatego jesteśmy zadowoleni, że ponownie znacznie poprawiliśmy nasze wyniki w Polsce, a także poza granicami kraju. Pomagała nam w tym rosnąca powierzchnia magazynowa Grupy oraz intensyfikacja działań na poszczególnych rynkach. Nieznacznie większą dynamikę wzrostu odnotowaliśmy w przypadku sprzedaży eksportowej, co jest zgodne z naszym planem dalszego zwiększania sprzedaży zagranicznej w przychodach ogółem – podkreśla Piotr Janta, wiceprezes Auto Partnera.